Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 10,11 - 1985

Številka: 10, Letnik: XXXIV

1985_10-11-0223-fjnk.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 199

Miran Iskra, dipl. inž. geol.

STOPNJA RAZISKANOSTI SUROVIN ZA KAMENE AGREGATE NA OBMOČJU SR SLOVENIJE

DEGREE OF INVESTIGATION OF RAW MATERIALS FOR MINERAL AGGREGATE IN SR SLOVENIA

stran 202

Marta Karlovšek-Debelak, dipl. inž. arh.

NAČRTOVANJE PRIDOBIVALNIH OBMOČIJ NEKOVINSKIH MINERALNIH SUROVIN Z VIDIKA UREJANJA PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA

PLANNED EXPLOITATION OF THE NONMETAL MINERAL RESOURCES FROM THE SPATIAL AND ECOLOGIC PLANNING POINT OF VIEW

stran 206

Jurij Ivanetič, dipl. inž. rud.

TEMELJNE ZNAČILNOSTI STANJA PROIZVODNJE MINERALNIH AGREGATOV ZA POTREBE GRADBENIŠTVA V SR SLOVENIJI

FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS OF THE STATE OF MINERAL AGGREGATES PRODUCTION FOR THE NEEDS OF BUILDING IN THE SR SLOVENIA AND THE DEVELOPMENT CONSEQUENCES

stran 218

Mag. Branka Zatler-Zupančič, dipl. inž. kem.

KAKOVOST KAMENIH AGREGATOV S PODROČJA SR SLOVENIJE

THE QUALITY OF MINERAL AGGREGATES FROM SLOVENIA

stran 224

Janez Gjura st., dipl. inž.
Majda Bitenc, dipl. inž.

PORABA MINERALNIH AGREGATOV V SR SLOVENIJI IN PREDVIDENE POTREBE

CONSUMPTION OF MINERAL AGGREGATES IN SOCIALIST REPUBLIC OF SLOVENIA AND THEIR POTENTIAL USE

stran 233

mag. Branka Zatler-Zupančič

SKLEPNA INFORMACIJA

stran 235

Sergej Bubnov

DUŠAN LAJOVIC

stran 237

Mag. Branka Zatler-Zupančič, dipl. inž. kemije

SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI KAMENEGA AGREGATA ZA BETONE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si