Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 10,11 - 1981

Številka: 10, Letnik: XXX

1981_10-11-0244-kprs.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 219

dr. Miloš Marinček
Vlado Ovčar, dipl. inž. gr., pomočnik predsednika

OB OTVORITVI 3. LETNEGA ZBOROVANJA GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE, BLED, 17.-18. SEPT. 1981

stran 221

prof. Mara Žlajpah, dipl. fil., bibliotečni svetovalec, ravnatelj

VLOGA CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE EDVARDA KARDELJA V LJUBLJANI V SISTEMU ZNANSTVENIH INFORMACIJ

stran 225

Tomaž Klančnik, dipl. inž.

MONTAŽNI SISTEM INGRAD

stran 226

Danilo Magajne, dipl. inž. grad.

PMS - hitra montaža večetažnih objektov

stran 228

Stojan Ribnikar, dipl. inž. gradb.

SANACIJA KULTURNOSPOMENŠKIH STAVB PO VOJNI V SLOVENIJI

stran 237

Martin Božič, inž. str.

TIPSKA INDUSTRIJSKA HALA LPK - IMKO

stran 241

Vito Črnko, dipl. inž. gradb.

PROIZVODNA DVORANA - OBRAT ZVARJENCEV MONTER DRAVOGRAD

stran 241

prof. dr. Štefan Faith, dipl. inž. gradb.

KONZOLNI REGALI

CANTILEVER RACKS

stran 247

Franjo Šliber, dipl. inž. gradb.
Branko Zadnik, dipl. inž. gradb.

INFORMACIJA O RUŠENJU STEBROV 380 kV DALJNOVODA DIVAČA-MELINA V BRKINIH

stran 250

prof. Svetko Lapajne
Peter Fajfar
Edvard Mali, dipl. inž. gr.

RAZPRAVE

stran 253

Bogdan Melihar

PREMALO BO GRADBENIH DELAVCEV!

stran 253

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 257

Mgr. Leopold Vehovar, dipl. inž. met.

PITTING KOROZIJA ALUMINIJA IN NJEGOVIH ZLITIN

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si