Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1-3 - 1988

Številka: 1, Letnik: XXXVII

1988_01-02-03-0005-xwpf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Janez Kokol, dipl. inž. geod., pomočnik predsednika RKVOUP

VODNO GOSPODARSTVO DANES IN JUTRI

THE WATERS ECONOMY TODAY AND TOMORROW

stran 5

Dušan Legiša, dipl. ing.

PETDESETLETNICA HIDRAVLIČNE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI (VODOGRADBENI LABORATORIJ 1937-1987)

FIFTIETH ANNIVERSARY OF RESEARCH IN THE FIELD OF HYDRAULICS IN SLOVENIA (THE HYDRAULICS LABORATORY OF LJUBLJANA, 1937—1987)

stran 9

Janez Kokol, dipl. inž. geod. pom. preds. PKUOUP

PROGRAM SANACIJE KAKOVOSTI VODE REKE SAVE V ZVEZI Z IZGRADNJO HE NA SAVI

IMPROVEMENT PROGRAM FOR THE SAVA RIVER WATER QUALITY REGARDING CONSTRUCTION OF HYDRO-ELEKTRIC POWER STATION

stran 13

Marijan Tomšič, dipl. inž. gradb.

REGIONALNI PRIMORSKI VODOVOD PROJEKTIRANJE IN GRADNJA

THE SLOVENE-LITTORAL REGIONAL WATER-SUPPLY SYSTEM

stran 17

Viktor Pirc, dipl. inž. gradb.
Mitja Starec, dipl. inž. gradb.

ZADRŽEVANJE VODA V POVODJU GRADAŠČICE

WATER RETENTION IN THE GRADAŠClCA CATCHMENT AREA

stran 21

prof. dr. Mitja Rismal, dipl. inž. gradb. FAGG

VODNOGOSPODARSKA IN EKOLOŠKA REŠITEV ONESNAŽENJA Z GNOJEVKO IZ PRAŠIČJE FARME PODGRAD NA APAŠKEM POLJU

WATER RESOURCES MANAGEMENT AND ECOLOGICAL SOLUTION OF MANURE DISPOSAL OF PIG FARM PODGRAD ON APAŠKO POLJE

stran 26

Vanja Tonin, dipl. inž. gradb.

RAZISKAVE HIDRODINAMIČNIH POGOJEV SLOVENSKEGA MORJA

RESEARCH INTO THE HYDRO-DYNAMIC CONDITIONS OF SLOVENE COASTAL WATERS

stran 34

Matjaž Četina, dipl. inž. gradb.
prof. dr. Rudi Rajar, dipl. inž. gradb.

MATEMATIČNO MODELIRANJE TURBULENTNE DIFUZIJE

MATHEMATICAL MODELLING OF TURBULENT DIFFUSION

stran 40

Lojze Cepuš

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

stran 45

Prof. dr. Rudolf Kladnik, dipl. inž. fiz.
Aleš Krainer, dipl. inž. arh., višji pred.
mag. Marta Klanjšek-Gunde, dipl. inž. kem.
dr. Boris Orel , dipl. inž. kem.

VPLIV RADIACIJSKEGA HLAJENJA STREHE NA TOPLOTNI ODZIV ZGRADBE

THE COOLING EFFECT OF THE THERMAL RADIATION EMISSION OF THE ROOF

stran 53

Boštjan Hočevar, dipl. inž. kem., višji raziskovalni sodelavec

EPOKSIDNA LEPILA ZA ZAHTEVNEJŠA KONSTRUKCIJSKA LEPLJENJA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si