Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 2006

Številka: 1, Letnik: LV

2006_01-0002-k7gb.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

prof. dr. Darko Beg
izr. prof. dr. Bojan Majes
akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

Prof. dr. Miloš Marinček, univ. dipl. inž. grad., 1918 - 2005

stran 5

akad. prof. dr. Peter Fajfar

Priznanja Univerze v Ljubljani 2005

stran 6

mag. Zoran Stojič, univ. dipl. inž. grad.

VIDIK TVEGANJA IN VARNOSTI V PROSTORU PRI NAČRTOVANJU PREGRAD IN VODNIH ZADRŽEVALNIKOV

SPATIAL SAFETY AND RISK ASSESSMENT IN REGARD TO DAM AND IMPOUNDMENT PLANNING

stran 12

prof. dr. Tomaž Tollazzi, univ. dipl. inž. grad.
mag. Marko Renčelj, univ. dipl. inž. grad.

PRISPEVEK K METODOLOGIJI ZA NAPOVEDOVANJE PRIČAKOVANE RAVNI PROMETNE VARNOSTI V NAČRTOVANIH NIVOJSKIH KRIŽIŠČIH

THE CONTRIBUTION TO THE METHODOLOGY FOR PREDICTING THE EXPECTED LEVEL OF TRAFFIC SAFETY IN NEW INTERSECTIONS

stran 19

mag. Uroš Klanšek, univ. dipl. gosp. inž.
Mihael Tajnšek, univ. dipl. gosp. inž.
red. prof. dr. Boris Snoj, univ. dipl. ekon.
izr. prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. gradb.

RAZISKAVA SLOVENSKEGA TRGA BETONA IN PRIMERJAVA PRODAJNIH CEN BETONA NA EVROPSKIH TRGIH

RESEARCH OF THE SLOVENIAN CONCRETE MARKET AND COMPARISON OF THE PRICES OF CONCRETE WITH THE EUROPEAN MARKETS

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Zoran Stojič, foto

HE Moste

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si