Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 2004

Številka: 1, Letnik: LIII

2004_01-0002-sr52.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

prof. dr. Janez Duhovnik, glavni in odgovorni urednik GV

UVODNIK

stran 3

Jelenko Ačanski, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA VIADUKTA ŠENTOŽBOLT

DESIGN AND CONSTRUCTION OF VIADUCT ŠENTOŽBOLT

stran 8

mag. Stanislav Lenart, univ. dipl. inž. grad.

POSTOPKI DOLOČANJA LASTNOSTI DINAMIČNO OBREMENJENIH ZEMLJIN

PROCEDURES FORTHE DETERMINATION OF THE PROPERTIES OF DYNAMICALLY LOADED SOILS

stran 14

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

STANJE EVROPSKIH STANDARDOV OSNOVE PROJEKTIRANJA KONSTRUKCIJ (EN 1990) IN VPLIVI NA KONSTRUKCIJE (EN 1991)

STATE-OF-THE-ART OF THE EUROPEAN STANDARDS BASIS OF STRUCTURAL DESIGN (EN 1990) AND ACTIONS ON STRUCTURES (EN 1991)

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Jelenko Ačanski, foto

Viadukt Šentožbolt

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si