Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 2000

Številka: 1, Letnik: XLIX

2000_01-0006-6bgd.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Doc. dr. sci. Mladen Radujković

UPRAVLJANJE S TVEGANJEM PRI GRADBENIH PROJEKTIH

RISK MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING PROJECTS

stran 11

Asist . Dr . Martina Zbašnik - Senegačnik , univ. dipl. inž. arh.

GLINA - POZABLJENO GRADIVO

CLAY - FORGETEN PRODUCT

stran 20

Jožef Lemut, univ. dipl. inž. grad., predsednik DGIT Tolminske in Idrijske

GRADBENIKI TOLMINSKE IN IDRIJSKE SMO USTANOVILI DRUŠTVO

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si