Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1999

Številka: 1, Letnik: XLVIII

1999_01-02-0007-bcfp.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.
Marjan Pipenbaher, univ. dipl. inž. gradb.
Viktor Markelj, univ. dipl. inž. gradb.

VIADUKT ČRNI KAL - PREDSTAVITEV PRVONAGRAJENE REŠITVE PP140

VIADUCT ČRNI KAL - PRESENTATINON OF THE FIRST AWARDED SOLUTION PP140

stran 11

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. gradb.

NEKAJ NOVIH TRENDOV PRI SNOVANJU IN GRADNJI MOSTOV

SOME RECENT DEVELOPMENTS IN BRIDGE DESIGN AND CONSTRUCTION

stran 18

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. gr.
mag. Gorazd Lipnik, univ. dipl. fiz.
mag. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. gr.

MERITVE NAPENJALNE SILE V ZUNANJIH KABLIH VIADUKTA LEŠNICA PRI ORMOŽU

THE MEASUREMENTS OF THE PRESTRESSING FORCE IN EXTERNAL CABLES OF VIADUCT LEŠNICA NEAR ORMOŽ

stran 23

doc. dr. Stojan Kravanja, dipl. inž.

OPTIMIRANJE ZAPORNIC TUNNEL INTAKE BULKHEADS, SULTARTANGI HYDROELECTRIC PROJECT ISLANDIJA

STRUCTURAL OPTIMIZATION OF THE TUNNEL INTAKE BULKHEADS, SULTARTANGI HYDROELECTRIC PROJECT ICELAND

stran 28

prof. dr. Branko S. Bedenik, dipl. inž. gradb.

RAČUNALNIŠKE APLIKACIJE PRI ANALIZI KONSTRUKCIJ

COMPUTER APPLICATIONS IN STRUCTURAL ANALYSIS

stran 34

asist. mag. Vlatko Bosiljkov, dipl. inž. gradb.
Martin Pregelj
prof. dr. Roko Žarnić, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV NADMERNIH ZRN IN RAZLIČNIH MODIFIKACIJ MALT NA MEHANSKE LASTNOSTI ZIDOVINE

INFLUENCE OF THE OVER-SIZED GRAINS AND MODIFIED MORTARS ON MECHANICAL PROPERTIES OF THE MASONRY

stran 42

FGG , Organizacija upravljanja

IZ POROČILA O DELU FGG V LETU 1997

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si