Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1998

Številka: 1, Letnik: XLVII

1998_01-02-0007-xtgb.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Ljubo Zajc, dipl. iur.
doc. dr. Tomaž Tollazzi, dipl. ing. gr.
doc. dr. Tomaž Maher, dipl. ing. gr.

KROŽNA KRIŽIŠČA - KROŽIŠČA

ROUNDABOUTS

stran 9

doc. dr. Boris Leskovec, dipl. inž. arh.

NEKATERI KONSTRUKTIVNI IN TEHNOLOŠKI VIDIKI, POMEMBNI PRI ZASNOVI SODOBNIH ŠPORTNIH DVORAN

SOME CONSTRUCTIONAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE CONTEMPORARY SPORTS HALLS DESIGN

stran 19

asist. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, dipl. inž. arh.
prof. dr. Janez Kresal, dipl. inž. arh.

KRITERIJI ZA IZBOR GRADIV

CRITERIA FOR THE SELECTION OF MATERIALS

stran 25

prof. Svetko Lapajne, gradb. inž.

ARHITEKTURA - INŽENIRSTVO ALI UMETNOST

ARCHITECTURE - ENGINEERING OR ART

stran 29

prof. dr. Janez Duhovnik

PRVI SLOVENSKI PREDSTANDARDI ZA VPLIVE NA KONSTRUKCIJE

FIRST SLOVENIAN PRESTANDARDS FOR ACTIONS ON STRUCTURES

stran 34

docent Janez Reflak
profesor Frano B. Damjanić

SANACIJA POLIESTRSKEGA REZERVOARJA ZA FOSFORNO KISLINO V LUKI KOPER

STRENGTHENING AND REPAIR OF POLYESTER RESERVOIR FOR THE STORAGE OF PHOSHOR ACID IN LUKA KOPER

stran 55

Gorazd Humar

JOSIP VITEK, dipl.inž.gradb.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si