Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1994

Številka: 1, Letnik: XLIII

1994_01-02-0008-2p3i.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 4

Jaš Žnidarič, dipl. inž. gradb.

SMERNICA SVETA EVROPSKE SKUPNOSTI O GRADBENIH PROIZVODIH

stran 8

Jaš Žnidarič, dipl. inž. gr., recenzija
prof. Alenka Raič, lektoriranje
mag. Damijana Dimic, dipl. inž. kem., prevod

Prevod - SMERNICA SVETA, z dne 21. decembra 1989

stran 19

Janez Duhovnik

PREDLOG ZAKONA O GRADITVI

stran 1

Uredništvo

SPLOŠNI UVODNIK

stran 37

Dr. Peter Fajfar, predsednik delovne skupine Potresnovarne konstrukcije

INFORMACIJA O STANDARDIH NA PODROČJU POTRESNE VARNOSTI KONSTRUKCIJ

stran 41

dr. Marjan Stanek, dipl. inž. gradb.

NELINEARNA ANALIZA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ

NONLINEAR ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

stran 53

mag. Stojan Kravanja, dipl. inž.gradb., višji raziskovalec
dr. Branko Bedenik, dipl. inž. gradb., izredni profesor
dr. Zdravko Kravanja, dipl. inž. kem. tehnlg., docent

MINLP OPTIMIRANJE MEHANSKIH STRUKTUR - I. del: SOČASNO OPTIMIRANJE TOPOLOGIJE IN PARAMETROV

MINLP OPTIMIZATION OF MECHANICAL STRUCTURES - Part I: SIMULTANEOUS TOPOLOGY AND PARAMETER OPTIMIZATION

stran 59

mag. Damijana Dimic, dipl. inž.

CERTIFIKATI GRADBENIH PROIZVODOV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si