Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Številka: 1, Letnik: XXXIX

1990_01-02-0001-x5y9.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Prof. dr. Ludvik Trauner, dipl. grad. inž., predstojnik VTO Gradbeništvo na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru

30 LET VTO GRADBENIŠTVO

30 YEARS OF THE DEPARTMENT OF CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

stran 4

Prof. dr. Ludvik Trauner, dipl. gradb. inž.
v. pred. mag. Stane Škrabl, dipl. gradb. inž.
Mag. Milica Skrbiš, dipl. gradb. inž.
Miran Jeler, dipl. gradb. inž.

UPORABA PROSTORSKE STABILNOSTNE ANALIZE

AN APPLICABILITY OF THE SPACE STABILITY ANALYSIS

stran 7

Boris Lutar, v. p. dr., dipl. gradb.

RAČUNANJE STENASTIH KONSTRUKCIJ Z METODO NADOMESTNIH OKVIROV

ANALYSYS OF SHEAR WALL BUILDINGS BY THE FRAME METHOD

stran 14

Boris Lutar, v. p. dr., dipl. gradb. inž.

PROGRAM ELAST ZA ANALIZO HORIZONTALNO OBREMENJENIH STAVB

A COMPUTER PROGRAM ELAST FOR LATERAL LOADED MULTISTORY STRUCTURES

stran 18

Marjan Pipenbaher, dipl. gradb. inž., asistent

ANALIZA REOLOŠKIH VPLIVOV PRI PROSTOKONZOLNI SEGMENTNI GRADNJI MOSTOV

ANALYSIS OF THE RHEOLOGICAL INFLUENCE ON SEGMENT METHOD ERECTED BRIDGES

stran 23

mag. Peter Dobrila, dipl. inž. gradb.
Miran Ježovnik, dipl. inž. gradbeništva

ENOOSNA-UPOGIBNA OBREMENITEV ARMIRANOBETONSKIH PREREZOV (velika ekscentriteta)

UNIAXIAL BENDING WITH AXIAL FORCE FOR RECTANGULAR BEAMS

stran 27

izr. prof. dr. Mirko Pšunder, dipl. inž. gradb.
mag. Danijel Rebolj, dipl. inž. gradb.

RAČUNALNIŠKO PODPRTO PLANIRANJE IN SPREMLJANJE PROJEKTOV V GRADBENIŠTVU

COMPUTER AIDED PROJECT PLANNING AND EVALUATION IN CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION

stran 31

mag. Danijel Rebolj, dipl. inž. gradb.

ENOTEN PODATKOVNI MODEL OBJEKTOV V VISOKOGRADNJI ZA RAZLIČNE RAČUNALNIŠKO PODPRTE FAZE PROJEKTIRANJA

A UNIFORM DATA MODEL OF SUPERSTRUCTURES FOR VARIOUS COMPUTER AIDED STRUCTURAL DESIGN PHASES

stran 34

Božo Demšar, dipl. inž. geod.

ŠE ENKRAT GEODETSKE OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE CEST

stran 37

Lojze Cepuš

IZ DELOVNIH KOLEKTIVOV

stran 41

mag. Franc Saje, dipl. grad. inž.

KOMPOZITNA PRAMENA ZA PREDNAPENJANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJ

COMPOSITE BARS FOR PRESTRESSING OF CONCRETE STRUCTURES

stran 49

Matjaž Zupan, dipl. inž. fiz., višji razisk. sodel.
Pater Žargi, dipl. inž. arh., višji razisk. sodel.

IZBOLJŠANJE TOPLOTNE IZOLATIVNOSTI SENDVIČ FASADNIH ELEMENTOV

IMPROVING THE THERMAL INSULATION OF PREFABRICATED SANDWICH-CONSTRUCTION WALL PANELS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si