Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1984

Številka: 1, Letnik: XXXIII

1984_01-02-0005-pdnq.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 3

Prof. Sergej Bubnov, dipl. gradb. inž.

INŽENIRSKA SEIZMOLOGIJA V SVETU IN NAŠI PREDPISI ZA GRADNJO NA SEIZMIČNIH OBMOČJIH

ENGINEERING SEISMOLOGY IN THE WORLD AND YUGOSLAV EARTHQUAKE RESISTANT REGULATIONS

stran 13

Svetko Lapajne, dipl. gradb. inž.

NOSILEC NA ELASTIČNI PODLAGI

THE BEAM ON ELASTICAL BASIS

stran 22

VESTI IN INFORMACIJE

News and informations

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si