Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1979

Številka: 1, Letnik: XXVIII

1979_01-02-0009-5jbp.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Marko Zule, dipl. ing. gr., vodja projekta
Marjan Zornik, ing. gr., odgovorni projektant

Rekonstrukcija manevrskih površin letališča Ljubljana-Brnik - Projektiranje

Reconstruction of operating surfaces on the airport Ljubljana-Brnik - projecting works

stran 10

Aljoša Lipovšek, dipl. ing.
Igor Ajdič, dipl. ing.

Prispevek laboratorijske službe pri rekonstrukciji in razširitvi letališča Ljubljana-Brnik

Contribution of laboratory service for the reconstruction and enlargement of the airport Ljubljana-Brnik

stran 17

Valter Gajšek, dipl. ing.
Jože Gostinčar

Priprave in izvedba rekonstrukcije letališča Ljubljana-Brnik

Preparation and realization - reconstruction and renewal - of the airport Ljubljana-Brnik

stran 25

Ivo Kleiner, dipl. inž. gradb.
Ivan Sobol, inž. gradb.

Tankerski terminal na otoku Krku

stran 36

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV - NOVICE IZ GLASIL KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si