Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 1980

Številka: 1, Letnik: XXIX

1980_01-0003-tsvz.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Ačanski Vukašin, dipl. gradb. inž.

NOVELACIJA PRAVILNIKA O TEHNIČNIH UKREPIH IN POGOJIH ZA BETON IN PREDNAPETI BETON

NOVELTIES IN THE STATUTE ON TECHNICAL PROVISIONS AND CONDITIONS FOR CONCRETE, REINFORCED CONCRETE AND PRESTRESSED CONCRETE

stran 4

Jože Klenovšek, dipl. grad. inž.

PROBLEMATIKA UPOŠTEVANJA REOLOŠKIH POJAVOV V PREDNAPETEM BETONU

PROBLEMS OF RHEOLOGICAL PHENOMENA IN PRESTRESSED CONCRETE

stran 6

dr. Srdan Turk

NOVI VIDIKI NA PODROČJU LESENIH KONSTRUKCIJ

NEW ASPECTS ON THE FIELD OF TIMBER STRUCTURES

stran 9

Franc Cafnik, dipl. ing. gradb.

LEPLJENJE MONTAŽNIH NOSILCEV V MOSTOGRADNJI

GLUING THE PRECAST BEAMS IN BRIDGE CONSTRUCTION

stran 12

Karel Veršnak, dipl. inž. gradb.

PROBLEMI V ZVEZI S PREDPISI ZA OBTEŽBO CESTNIH MOSTOV

PROBLEMS REFERRING TO REGULATIONS ON ROAD BRIDGES LOADING

stran 14

prof. Edo Rodošek

OPTIMIRANJE KONSTRUKCIJ Z VIDIKA ORGANIZACIJE V FAZAH ZASNOVE IN IZVEDBE

APPROACH FO THE CONSTRUCTIONS OPTIMIZATION DUE TO THE PLANNING AND REALIZATION

stran 18

Srečko Cvahte, dipl. gradb. inž.

VODNI ZADRŽEVALNIK NA SOTLI

stran 20

Bogdan Melihar

FROM OUR ENTERPRISES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si