Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 1977

Številka: 1, Letnik: XXVI

1977_01-0007-snfy.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

mag. Ludvik Trauner, dipl. inž. gr.

Določevanje deformacijskega stanja v zemeljskem polprostoru, ki je na površini obremenjen z gibkimi pravokotnimi obtežbami (Konec)

Computation state of strain in the half-space due to rectangular surface loads

stran 7

Karel Veršnak, dipl. inž. gr.

Sidranje ležajnih nosilcev segmentnih zapornic na HE Ramu I na reki Ramu v državi Papua, Nova Gvineja

Anchoring of bearing flanges for the segment closures of the EPP Ramu I on the river Ramu in the State of Papua, New Guinea

stran 10

Ivan Jecelj, dipl. inž. gr.

Razvoj industrializacije stanovanjske gradnje v Zahodni Evropi

Development and industrialization of dwellings building in West Europe

stran 13

Janez Klugler, dipl. inž. gr.

Melioracije kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji

Melioration of agricultural grounds in SR Slovenia

stran 19

Andrej Banovec, s sodelavci
Tomaž Banovec, s sodelavci
Natan Bernot, s sodelavci
Peter Fajfar, s sodelavci
Ivan Golorej, s sodelavci

Iz Raziskovalne skupnosti Slovenije - Izvlečki

Proceedings of Research institutions of Slovenia - Extracts

stran 21

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV - VESTI IZ KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si