Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 1966

Številka: 1, Letnik: XV

1969_01-0001-pvbk.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 1

Marjan Ferjan, dipl. inž.

Primernost materialov za gradnjo stanovanjskih objektov

Adequacy of materials used for building of dwelling houses

stran 8

Zdravko Joksić, dipl. inž.

Razmerje med stopnjo komprimacije in modulom stisljivosti pri kohezivnih materialih, ki se uporabljajo za gradnjo cest

The ratio between compression grade and the coefficient of compressibility with cohesive materials used in road construction

stran 18

Marjan Prezelj, dipl. inž.

Drugi cevovod vodovoda Bodensko Jezero-Stuttgart

stran 18

Dušan Vendramin, dipl. inž.

Akustika in elektroakustične naprave v hali Tivoli

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si