Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1998

Avtorji

Mag. Silvija Kovič, dipl. inž. arch., Vodja razstavno svetovalne skupine v Gradbenem centru Slovenije

GRADBENI CENTER SLOVENIJE

UDK: 026.072:624

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

SLOVENIA’S BUILDING CENTER

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si