Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1990

Avtorji

Vlado Ljubič, dipl. inž. gradb., asistent FAGG

GEOMETRIJSKO MODELIRANJE STAVB

UDK: 624.04:519.68

POVZETEK
Članek opisuje računalniški program za geometrijsko modeliranje stavb GeoModel. Ta je pravi 3D geometrijski modelirnik. Vgrajeni so naslednji konstrukcijski elementi: stene, stebri in plošče. Zasnovan je na modernih CAD tehnikah (oknih, menijih), kot vhodno enoto pa uporablja miško. Tipkovnico uporabljamo le pri podajanju numeričnih in tekstovnih podatkov. Rezultate programa lahko prenašamo v druge programe (KOP, PLOŠČA, AUTOCAD).

POVZETEK

Članek opisuje računalniški program za geometrijsko modeliranje stavb GeoModel. Ta je pravi 3D geometrijski modelirnik. Vgrajeni so naslednji konstrukcijski elementi: stene, stebri in plošče. Zasnovan je na modernih CAD tehnikah (oknih, menijih), kot vhodno enoto pa uporablja miško. Tipkovnico uporabljamo le pri podajanju numeričnih in tekstovnih podatkov. Rezultate programa lahko prenašamo v druge programe (KOP, PLOŠČA, AUTOCAD).

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE GEOMETRICAL MODELLING OF THE BUILDINGS

 

POVZETEK
Članek opisuje računalniški program za geometrijsko modeliranje stavb GeoModel. Ta je pravi 3D geometrijski modelirnik. Vgrajeni so naslednji konstrukcijski elementi: stene, stebri in plošče. Zasnovan je na modernih CAD tehnikah (oknih, menijih), kot vhodno enoto pa uporablja miško. Tipkovnico uporabljamo le pri podajanju numeričnih in tekstovnih podatkov. Rezultate programa lahko prenašamo v druge programe (KOP, PLOŠČA, AUTOCAD).

 

SUMMARY

The paper describe the computer program GeoModel for the geometrical modelling of the buildings. GeoModel is a real 3D modeller. Walls, columns and plates are built in program. GeoModel is based on the modern CAD tehniques (windows, menus). Mouse is used as main input device. Keyboard is used as input device only for the numerical and the alfanumerical data. We can transfer results to other CAD programs (KOP, PLOŠČA, AUTOCAD).

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si