Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6 - 1978

Avtorji

prof. dr. Ivan Sovinc, dipl. ing.

Geomehanske meritve pri gradnji predora Pletovarje v oligocenskih laporjih (Se nadaljuje)

UDK: 551.2:624.19(Pletovarje)

 

Po nenadnem zrušku kalote v cestnem predoru Pletovarje na novi avto cesti Maribor—Ljubljana so bile v bližini mesta zruška narejene obsežne geomehanske preiskave. Merjeni so bili obodni radialni pritiski, konvergenca in premiki okolne kamnine v smeri osi sider v fazah, ko je bil delni ali polni odkop profila prekrit z brizganim betonom, sidran, obdan z jeklenimi mrežami in jeklenimi okvirji in v končni fazi, ko je bila zabetonirana betonska obloga. V tej končni fazi so bile meritve dopolnjene še z meritvami obodnih tangencialnih pritiskov v oblaki. Zrušek in merski profil je bil v škrilavem peščenem laporju, preprečenem s številnimi gladkimi drsami.

 

Po nenadnem zrušku kalote v cestnem predoru Pletovarje na novi avto cesti Maribor—Ljubljana so bile v bližini mesta zruška narejene obsežne geomehanske preiskave. Merjeni so bili obodni radialni pritiski, konvergenca in premiki okolne kamnine v smeri osi sider v fazah, ko je bil delni ali polni odkop profila prekrit z brizganim betonom, sidran, obdan z jeklenimi mrežami in jeklenimi okvirji in v končni fazi, ko je bila zabetonirana betonska obloga. V tej končni fazi so bile meritve dopolnjene še z meritvami obodnih tangencialnih pritiskov v oblaki. Zrušek in merski profil je bil v škrilavem peščenem laporju, preprečenem s številnimi gladkimi drsami.

Članek je objavljen v celoti.

THE MEASUREMENTS OF THE DEFORMATIONS IN THE ROAD TUNNEL PLETOVARJE IN OLIGOCENE MARL

 

Po nenadnem zrušku kalote v cestnem predoru Pletovarje na novi avto cesti Maribor—Ljubljana so bile v bližini mesta zruška narejene obsežne geomehanske preiskave. Merjeni so bili obodni radialni pritiski, konvergenca in premiki okolne kamnine v smeri osi sider v fazah, ko je bil delni ali polni odkop profila prekrit z brizganim betonom, sidran, obdan z jeklenimi mrežami in jeklenimi okvirji in v končni fazi, ko je bila zabetonirana betonska obloga. V tej končni fazi so bile meritve dopolnjene še z meritvami obodnih tangencialnih pritiskov v oblaki. Zrušek in merski profil je bil v škrilavem peščenem laporju, preprečenem s številnimi gladkimi drsami.

After a sudden surface subsidence and roof break down in the road tunnel Pletovarje, which is a part of the new highway Maribor—Ljubljana (Slovenia, Yugoslavia), in the profile near to the place of the roof break, extensive measurements of the deformations of the tunnel shape as well as actual stresses in the rocky mass were performed. Measurements were taken of the peripheral pressures, the convergence as well as strains in the direction of the axis of the steel anchors in phase, the walls of the partially excavated tunnel profile were covered with pumped concrete, lagged with steel mesch, supported by steel ribs and anchored and, in the final phases, when the concrete lining was finished. In this final phase the tangential stresses in the concrete linings were also measured. The rock in the profile investigated was of gray sandy marl, rather shaly and pitted with numerous sliding planes.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si