Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1976

Avtorji

Anton Dular, dipl. inž.

Geoelektrične raziskave na Ljubljanskem polju med Šmarno goro in Stanežiškim hribom

UDK: 550.89

Za geofizikalne raziskave in seizmično mikrorajo-nizacijo v okolici Ljubljane je nujno poznavanje debeline pleistocenskega terena in permokarbonske podlage. Članek navaja podrobnosti o zadevnih geoelektričnih raziskavah, ki tvorijo bazo za izdelovanje specialne seizmične karte.
Lahko zaključimo, da je geofizikalna metoda navidezne specifične električne upornosti dala zelo dobre rezultate, ki se skladajo z že znanimi podatki, ter dopolnjujejo globinsko sliko severozahodnega dela Ljubljanskega polja.

Za geofizikalne raziskave in seizmično mikrorajo-nizacijo v okolici Ljubljane je nujno poznavanje debeline pleistocenskega terena in permokarbonske podlage. Članek navaja podrobnosti o zadevnih geoelektričnih raziskavah, ki tvorijo bazo za izdelovanje specialne seizmične karte.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

GEOELECTRICAL INVESTIGATIONS ON LJUBLJANA FIELD BETWEEN ŠMARNA GORA AND STANEŽIŠKI HRIB

 

Za geofizikalne raziskave in seizmično mikrorajo-nizacijo v okolici Ljubljane je nujno poznavanje debeline pleistocenskega terena in permokarbonske podlage. Članek navaja podrobnosti o zadevnih geoelektričnih raziskavah, ki tvorijo bazo za izdelovanje specialne seizmične karte.
Lahko zaključimo, da je geofizikalna metoda navidezne specifične električne upornosti dala zelo dobre rezultate, ki se skladajo z že znanimi podatki, ter dopolnjujejo globinsko sliko severozahodnega dela Ljubljanskega polja.

 

For geoelectrical investigations and seismical micro-raj onization in Ljubljana surroundings its is necessary to know the depth of pleistozen terrain and perm-carbon ground. The paper gives in detail the mentioned geoelectrical researches which are the base for preparing the special seismical map.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si