Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1995

Avtorji

mag. Maruška Šubic-Kovač, dipl. inž. gradb., viš. pred.

FAKTOR IZRABE ZEMLJIŠČA KOT MERILO RACIONALNE RABE ZEMLJIŠČA V TRŽNEM GOSPODARSTVU IN PRI NAS

UDK: 7118:330.342

POVZETE K ■ . : ,. ......'. - '
V članku smo s pomočjo matematičnega modela analizirali nekatere značilnosti izrabe stavbnega zemljišča v državah z razvitim tržnim gospodarstvom in v Sloveniji. Prikazali smo tudi možnost uporabe omejitve izrabe stavbnega zemljišča v prostorskem planiranju, v zemljiški politiki in pri vrednotenju stavbnih zemljišč.

POVZETEK

V članku smo s pomočjo matematičnega modela analizirali nekatere značilnosti izrabe stavbnega zemljišča v državah z razvitim tržnim gospodarstvom in v Sloveniji. Prikazali smo tudi možnost uporabe omejitve izrabe stavbnega zemljišča v prostorskem planiranju, v zemljiški politiki in pri vrednotenju stavbnih zemljišč.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

LAND USE INTENSITY AS A MEASURE OF ECONOMIC LAND USE IN THE MARKET ECONOMY AND IN SLOVENIA

POVZETE K ■ . : ,. ......'. - '
V članku smo s pomočjo matematičnega modela analizirali nekatere značilnosti izrabe stavbnega zemljišča v državah z razvitim tržnim gospodarstvom in v Sloveniji. Prikazali smo tudi možnost uporabe omejitve izrabe stavbnega zemljišča v prostorskem planiranju, v zemljiški politiki in pri vrednotenju stavbnih zemljišč.

SUMMARY

By help of a mathematical model we in this article analysed some land use intensity characteristics in the countries with developed economy and in Slovenia. We presented the possibilities of use limitation at land use intensity in spatial planning, in land policy and at land valuation.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si