Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1990

Avtorji

mag. Janez Reflak, višji predavatelj

EVROPA-92 IN GRADITELJSTVO

UDK: 006.05(4):624

POVZETEK
V prispevku opisujemo stanje na področju standardizacije v sklopu Evrope-92. Podane so aktivnosti za področje graditeljstva do leta 1992. Opisan je princip EN in povezava z mednarodno standardizacijo ter najnovejše aktivnosti v okviru CEN-a na področju gradbeništva.

POVZETEK

V prispevku opisujemo stanje na področju standardizacije v sklopu Evrope-92. Podane so aktivnosti za področje graditeljstva do leta 1992. Opisan je princip EN in povezava z mednarodno standardizacijo ter najnovejše aktivnosti v okviru CEN-a na področju gradbeništva.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EUROPE-92 AND BUILDING CONSTRUCTION

 

POVZETEK
V prispevku opisujemo stanje na področju standardizacije v sklopu Evrope-92. Podane so aktivnosti za področje graditeljstva do leta 1992. Opisan je princip EN in povezava z mednarodno standardizacijo ter najnovejše aktivnosti v okviru CEN-a na področju gradbeništva.

 

SUMMARY

The report deals with the state in the field of standardisation in the framework EUROPE-92. The activities as regard to building construction up to 1992 are given. The principle EN as well as the connection with international standards and the very recent activities of CEN in the field of building construction are described.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si