Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Avtorji

mag. Danijel Rebolj, dipl. inž. gradb.

ENOTEN PODATKOVNI MODEL OBJEKTOV V VISOKOGRADNJI ZA RAZLIČNE RAČUNALNIŠKO PODPRTE FAZE PROJEKTIRANJA

UDK: 624.001.63:519.681

POVZETEK
V gradbeništvu je bilo na področju projektiranja objektov pri nas izdelanih že veliko uporabnih računalniških programov za različne namene. Vsak od njih uporablja svoj podatkovni model objekta, kar onemogoča učinkovito povezavo programov med seboj in s tem tudi učinkovit prehod iz ene faze projektiranja v drugo. V članku je predstavljena rešitev problema, ki pomeni tudi višjo stopnjo integracije aplikacij v informacijski sistem ob močni podpori sistema podatkovne baze (»Database system«). V želji, da bi predstavljeni sistem kmalu prerasel svoje začetne meje, smo ga neskromno imenovali Gradbeniški informacijski sistem (GIS).

POVZETEK

V gradbeništvu je bilo na področju projektiranja objektov pri nas izdelanih že veliko uporabnih računalniških programov za različne namene. Vsak od njih uporablja svoj podatkovni model objekta, kar onemogoča učinkovito povezavo programov med seboj in s tem tudi učinkovit prehod iz ene faze projektiranja v drugo. V članku je predstavljena rešitev problema, ki pomeni tudi višjo stopnjo integracije aplikacij v informacijski sistem ob močni podpori sistema podatkovne baze (»Database system«). V želji, da bi predstavljeni sistem kmalu prerasel svoje začetne meje, smo ga neskromno imenovali Gradbeniški informacijski sistem (GIS).

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

A UNIFORM DATA MODEL OF SUPERSTRUCTURES FOR VARIOUS COMPUTER AIDED STRUCTURAL DESIGN PHASES

 

POVZETEK
V gradbeništvu je bilo na področju projektiranja objektov pri nas izdelanih že veliko uporabnih računalniških programov za različne namene. Vsak od njih uporablja svoj podatkovni model objekta, kar onemogoča učinkovito povezavo programov med seboj in s tem tudi učinkovit prehod iz ene faze projektiranja v drugo. V članku je predstavljena rešitev problema, ki pomeni tudi višjo stopnjo integracije aplikacij v informacijski sistem ob močni podpori sistema podatkovne baze (»Database system«). V želji, da bi predstavljeni sistem kmalu prerasel svoje začetne meje, smo ga neskromno imenovali Gradbeniški informacijski sistem (GIS).

 

SUMMARY

Numerous efficient computer programs serving for different purposes in the field of civil engineering and structural design have been developed in Yugoslavia. Each of these programs makes use of its own structure data model, which prevents the interconection of programs as well as the transition from one phase to another. In the paper, a solution that comprehends a higher degree of integrating aplications into information systems through the strong support of the detabase system is given. Led by our intention to expand the initial extent of the proposed system as soon as possible, we have unmodestly called it the Civil and Structural Engineering Informatics System.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si