Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1980

Avtorji

Ivan Jecelj

ENOTE V GRADBENIŠTVU

UDK: 53.081:69

Uvodoma je pojasnjena raba sistema SI, kot ga uzakonjuje zakon o merskih enotah in merilih. V pomoč gradbenim tehnikom in inženirjem je podan pregled pretvorb med starimi in novimi enotami s tolmačenjem nekaterih fizikalnih veličin. Posebej je v tretjem poglavju sestavka obravnavana gradbeniška problematika po naših specifičnih področjih glede na nov zakon in obstoječo domačo in mednarodno standardizacijo.
Odstopanje od mer — tolerance v montažni gradnji

Uvodoma je pojasnjena raba sistema SI, kot ga uzakonjuje zakon o merskih enotah in merilih. V pomoč gradbenim tehnikom in inženirjem je podan pregled pretvorb med starimi in novimi enotami s tolmačenjem nekaterih fizikalnih veličin. Posebej je v tretjem poglavju sestavka obravnavana gradbeniška problematika po naših specifičnih področjih glede na nov zakon in obstoječo domačo in mednarodno standardizacijo.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si