Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Avtorji

mag. Peter Dobrila, dipl. inž. gradb.
Miran Ježovnik, dipl. inž. gradbeništva

ENOOSNA-UPOGIBNA OBREMENITEV ARMIRANOBETONSKIH PREREZOV (velika ekscentriteta)

UDK: 624.078.3

POVZETEK
Članek obravnava dimenzioniranje armature pravokotnih prerezov, obremenjenih z enoosno upogibno obremenitvijo, ko so dilatacije natezne armature pozitivne ali enake nič - (velika ekscentričnost).
Z uporabo grafikonov lahko določimo natezno in tlačno armaturo - simetrično ali nesimetrično - za ekscentrični tlak in nateg, ko sila pade iz jedra prereza.

POVZETEK

Članek obravnava dimenzioniranje armature pravokotnih prerezov, obremenjenih z enoosno upogibno obremenitvijo, ko so dilatacije natezne armature pozitivne ali enake nič - (velika ekscentričnost).

Z uporabo grafikonov lahko določimo natezno in tlačno armaturo - simetrično ali nesimetrično - za ekscentrični tlak in nateg, ko sila pade iz jedra prereza.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

UNIAXIAL BENDING WITH AXIAL FORCE FOR RECTANGULAR BEAMS

 

POVZETEK
Članek obravnava dimenzioniranje armature pravokotnih prerezov, obremenjenih z enoosno upogibno obremenitvijo, ko so dilatacije natezne armature pozitivne ali enake nič - (velika ekscentričnost).
Z uporabo grafikonov lahko določimo natezno in tlačno armaturo - simetrično ali nesimetrično - za ekscentrični tlak in nateg, ko sila pade iz jedra prereza.

 

SUMMARY

The paper discusses determination of the longitudinal reinforcement for rectangular beams, loaded excentrically. The excentricity of the axial force is greater of the kern center (the longitudinal displacement of the tension steel is positive).

The area of tension and compression steel - symmetrical or ansymmetrical - can be determined by diagrams.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si