Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1-3 - 1997

Avtorji

Matjaž Malovrh, dipl. inž. str.
Dr. Marjana Šijanec Zavrl, dipl. inž. gradb.

ENERGETSKI PREGLEDI OSNOVNIH ŠOL V OBČINI KAMNIK

UDK: 699.86:727.1

Da bi zmanjšali rabo energije in stroške za porabljeno energijo za ogrevanje, razsvetljavo in toplo vodo v osnovnih šolah v občini Kamnik, se je občina odločila za sistematični pristop — za izvedbo energetskega pregleda osnovnih šol. V okviru projekta smo analizirali letno rabo energije in stanje zgradb ter ogrevalnih sistemov v 17 zgradbah osnovnih šol in njihovih podružnic v občini Kamnik. Rezultat energetskih pregledov je seznam priporočenih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ob upoštevanju kriterija stroškovne učinkovitosto posameznega ukrepa in možnosti za zmanjšanje rabe energije. Tak akcijski plan daje investitorju — občini — strokovno podlago za načrtovanje najučinkovitejšega vrstnega reda izvajanja ukrepov energetske sanacije in vzdrževanja ob vključevanju najprimernejših tehničnih rešitev. Tako z optimalno vloženimi finančnimi sredstvi doseže največje možne energijske prihranke, najkrajše vračilne roke naložb ter hkrati izboljša bivalne pogoje v zgradbi. Članek opisuje metodologijo energetskega pregleda in demonstracijski primer izvedbe predlaganih ukrepov na OŠ Frana Albrehta.

POVZETEK

Da bi zmanjšali rabo energije in stroške za porabljeno energijo za ogrevanje, razsvetljavo in toplo vodo v osnovnih šolah v občini Kamnik, se je občina odločila za sistematični pristop — za izvedbo energetskega pregleda osnovnih šol. V okviru projekta smo analizirali letno rabo energije in stanje zgradb ter ogrevalnih sistemov v 17 zgradbah osnovnih šol in njihovih podružnic v občini Kamnik. Rezultat energetskih pregledov je seznam priporočenih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ob upoštevanju kriterija stroškovne učinkovitosto posameznega ukrepa in možnosti za zmanjšanje rabe energije. Tak akcijski plan daje investitorju — občini — strokovno podlago za načrtovanje najučinkovitejšega vrstnega reda izvajanja ukrepov energetske sanacije in vzdrževanja ob vključevanju najprimernejših tehničnih rešitev. Tako z optimalno vloženimi finančnimi sredstvi doseže največje možne energijske prihranke, najkrajše vračilne roke naložb ter hkrati izboljša bivalne pogoje v zgradbi. Članek opisuje metodologijo energetskega pregleda in demonstracijski primer izvedbe predlaganih ukrepov na OŠ Frana Albrehta.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Energy Audits of Primary Schools in Municipality of Kamnik

Da bi zmanjšali rabo energije in stroške za porabljeno energijo za ogrevanje, razsvetljavo in toplo vodo v osnovnih šolah v občini Kamnik, se je občina odločila za sistematični pristop — za izvedbo energetskega pregleda osnovnih šol. V okviru projekta smo analizirali letno rabo energije in stanje zgradb ter ogrevalnih sistemov v 17 zgradbah osnovnih šol in njihovih podružnic v občini Kamnik. Rezultat energetskih pregledov je seznam priporočenih ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ob upoštevanju kriterija stroškovne učinkovitosto posameznega ukrepa in možnosti za zmanjšanje rabe energije. Tak akcijski plan daje investitorju — občini — strokovno podlago za načrtovanje najučinkovitejšega vrstnega reda izvajanja ukrepov energetske sanacije in vzdrževanja ob vključevanju najprimernejših tehničnih rešitev. Tako z optimalno vloženimi finančnimi sredstvi doseže največje možne energijske prihranke, najkrajše vračilne roke naložb ter hkrati izboljša bivalne pogoje v zgradbi. Članek opisuje metodologijo energetskega pregleda in demonstracijski primer izvedbe predlaganih ukrepov na OŠ Frana Albrehta.

SUMMARY

In order to lower energy consumption and the costs for energy used for heating, lighting and hot water supply in primary schools in the municipality of Kamnik a systematic approach — an energy audit — has been made. Energy used during period of one year and the current state of building envelope and heating system has been established for each of 17 main schools and subsidiaries in the municipality. A list of energy saving measures has been determined regarding cost efficiency and energy saving potential in order to give the investor a professional basis to plan necessary investments in energy restoration and building maintenance in the most suitable sequence, implementing the most convenient technical solutions. With optimal plan of investment the highest energy savings and the shortest pay back periods as well as the improvement of living conditions in the building are achieved. Energy audit methodology and the demonstration project of execution of energy audit action plan for the Fran Albreht elementary school is described in the paper.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si