Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6 - 2006

Avtorji

dr. Martin Poljanšek, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Roko Žarnić, univ. dipl. inž. grad.

EKSPERIMENTALNO PODPRTA ANALIZA KOMPOZITNIH SENDVIČASTIH PLOŠČ

UDK: (691.33+678.6):692:620.17

POVZETEK

Povzetek | Počasi, a zanesljivo se sodobni kompozitni materiali uveljavljajo na področjih, kjer danes prevladujejo tradicionalna gradiva. V prispevku predstavljamo eksperimentalno podprto metodo za določanje odziva sendvičaste plošče, kakršna bo lahko v prihodnosti predstavljala alternativo masivnim stropnim konstrukcijam. Razvoj take .plošče je predmet mednarodnega projekta z nazivom SAFEFLOOR, ki je del petega okvirnega programa Evropske skupnosti. Določanje mehanskih lastnosti kompozitov na podlagi eksperimentov je zaradi njihove narave ključnega pomena za verodostojno računsko analizo. Lastnosti kompozitnih materialov se namreč ne povzema po različnih tabelah, kot to velja za klasične materiale (jeklo, beton, les, opeka,...), pač pa je potrebno na podlagi tehnoloških, računskih in drugih zahtev določiti, kakšne lastnosti mora imeti kompozit v posameznih smereh. Na lastnosti kompozitnih materialov pa ne vplivajo samo njihovi gradniki (matrica in vlakna), pač pa v veliki meri tudi procesi njihove proizvodnje in podobno. Zato je lahko vsaka računska napoved obnašanja kompozita, ki ne temelji na eksperimentalno dobljenih podatkih, ne glede na njeno natančnost in zapletenost, zelo netočna.

Počasi, a zanesljivo se sodobni kompozitni materiali uveljavljajo na področjih, kjer danes prevladujejo tradicionalna gradiva. V prispevku predstavljamo eksperimentalno podprto metodo za določanje odziva sendvičaste plošče, kakršna bo lahko v prihodnosti predstavljala alternativo masivnim stropnim konstrukcijam. Razvoj take .plošče je predmet mednarodnega projekta z nazivom SAFEFLOOR, ki je del petega okvirnega programa Evropske skupnosti. Določanje mehanskih lastnosti kompozitov na podlagi eksperimentov je zaradi njihove narave ključnega pomena za verodostojno računsko analizo. Lastnosti kompozitnih materialov se namreč ne povzema po različnih tabelah, kot to velja za klasične materiale (jeklo, beton, les, opeka,...), pač pa je potrebno na podlagi tehnoloških, računskih in drugih zahtev določiti, kakšne lastnosti mora imeti kompozit v posameznih smereh. Na lastnosti kompozitnih materialov pa ne vplivajo samo njihovi gradniki (matrica in vlakna), pač pa v veliki meri tudi procesi njihove proizvodnje in podobno. Zato je lahko vsaka računska napoved obnašanja kompozita, ki ne temelji na eksperimentalno dobljenih podatkih, ne glede na njeno natančnost in zapletenost, zelo netočna.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EXPERIMENTALLY BASED ANALYSIS OF COMPOSITE SANDWICH PANELS

SUMMARY

Povzetek | Počasi, a zanesljivo se sodobni kompozitni materiali uveljavljajo na področjih, kjer danes prevladujejo tradicionalna gradiva. V prispevku predstavljamo eksperimentalno podprto metodo za določanje odziva sendvičaste plošče, kakršna bo lahko v prihodnosti predstavljala alternativo masivnim stropnim konstrukcijam. Razvoj take .plošče je predmet mednarodnega projekta z nazivom SAFEFLOOR, ki je del petega okvirnega programa Evropske skupnosti. Določanje mehanskih lastnosti kompozitov na podlagi eksperimentov je zaradi njihove narave ključnega pomena za verodostojno računsko analizo. Lastnosti kompozitnih materialov se namreč ne povzema po različnih tabelah, kot to velja za klasične materiale (jeklo, beton, les, opeka,...), pač pa je potrebno na podlagi tehnoloških, računskih in drugih zahtev določiti, kakšne lastnosti mora imeti kompozit v posameznih smereh. Na lastnosti kompozitnih materialov pa ne vplivajo samo njihovi gradniki (matrica in vlakna), pač pa v veliki meri tudi procesi njihove proizvodnje in podobno. Zato je lahko vsaka računska napoved obnašanja kompozita, ki ne temelji na eksperimentalno dobljenih podatkih, ne glede na njeno natančnost in zapletenost, zelo netočna.

Slowly but reliably new materials like composites are pushing forward where traditional materials still dominate. In this paper, experimentally based method for static response of composite sandwich panels is presented. This is a part of the SAFEFLOOR project being a part of the European Fifth Framework Programme. Experimentally acquired mechanical properties are of key importance for any reliable analysis of composite structures. This is because composites are not just materials with a set of properties like steel or concrete, but have to be designed for every specific object to meet design, technological, and other criteria. The properties of composite materials are not only influenced by matrix and fibers, but by numerous factors like processing or environment influence. Therefore, any analysis that is not based on experimentally obtained data may produce very questionable results, no matter how complex it might be.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si