Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 2003

Avtorji

asist. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

DVE OBLETNICI - 1853 - DUBLIN IN NEW YORK

UDK: 72.03:061.41

letu 2003 praznujemo stopetdeseti obletnici dveh
svetovnih razstav. V članku sta podrobno opisana oba arhitekturna načrta, razložena sta konstrukcijska sistema in njuna gradnja. Pri obeh so se zgledovali po stavbi za prvo svetovno razstavo, po londonski Kristalni palači. Dublinska zgradba je imela zelo nestabilen konstrukcijski sistem. Streha se je delno podrla že med gradnjo. Kristalna palača v New Yorku je bila konstrukcijsko podobna londonski, prilagojena je bila zemljišču in podnebju. Opisane so tudi konstrukcijsko zanimivejše rešitve, ki so prispele na natečaj za zgradbo za razstavo v New Yorku.

POVZETEK

V letu 2003 praznujemo stopetdeseti obletnici dveh svetovnih razstav. V članku sta podrobno opisana oba arhitekturna načrta, razložena sta konstrukcijska sistema in njuna gradnja. Pri obeh so se zgledovali po stavbi za prvo svetovno razstavo, po londonski Kristalni palači. Dublinska zgradba je imela zelo nestabilen konstrukcijski sistem. Streha se je delno podrla že med gradnjo. Kristalna palača v New Yorku je bila konstrukcijsko podobna londonski, prilagojena je bila zemljišču in podnebju. Opisane so tudi konstrukcijsko zanimivejše rešitve, ki so prispele na natečaj za zgradbo za razstavo v New Yorku.

Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

TWO ANNIVERSARIES - 1853 - DUBLIN AND NEW YORK

letu 2003 praznujemo stopetdeseti obletnici dveh
svetovnih razstav. V članku sta podrobno opisana oba arhitekturna načrta, razložena sta konstrukcijska sistema in njuna gradnja. Pri obeh so se zgledovali po stavbi za prvo svetovno razstavo, po londonski Kristalni palači. Dublinska zgradba je imela zelo nestabilen konstrukcijski sistem. Streha se je delno podrla že med gradnjo. Kristalna palača v New Yorku je bila konstrukcijsko podobna londonski, prilagojena je bila zemljišču in podnebju. Opisane so tudi konstrukcijsko zanimivejše rešitve, ki so prispele na natečaj za zgradbo za razstavo v New Yorku.

SUMMARY

ln the Year 2003, we celebrate one hundred and fiftieth anniversary of two world fairs. The paper shows in detail both architecture plans, the structural similarity of both buildings, and construction process. Both were modelled after the building for the first World Fair, the London Crystal Palace. The Dublin building had very unstable structure system, the roof collapsed during the construction. In New York, they built their crystal palace as a copy of the London Crystal Palace adapted to the building site and climate. An overview of some of more interesting projects submitted to the architectural competition for the New York building is given.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si