Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - april 2012

Avtorji

mag. Teja Koler Povh, univ. dipl. inž. gozd.
Andrej Vitek, univ. dipl. mat.
Mojca Lorber, prof. slov.
prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž. grad.

DRUGG – DIGITALNI REPOZITORIJ UL FGG

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) smo decembra 2011 predali namenu Digitalni Repozitorij UL FGG – DRUGG. Dosegljiv je na spletni strani eprints.fgg.uni-lj.si/.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si