Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11 - 1970

Avtorji

Viktor Turnšek, dipl. inž.

Doseženo stanje tehničnega razvoja v gradbeništvu in njegove perspektive

UDK: 624.711.12

Članek vsebuje referat na letni skupščini Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov dne 5. novembra v Novi Gorici. Obravnava stanje in dinamiko razvoja v gradbeništvu, ki sta odvisna od treh faktorjev:
od nalog, ki se postavljajo pred gradbeništvo,
od splošnih ekonomskih pogojev, v katerih se izvajajo gradbena dela,
od nivoja in progresivne tehnične miselnosti inženirsko-tehničnega kadra, pri izvajalcih, pri projektantih in pri investitorjih.
V tej luči članek podrobneje obravnava področja nizkih gradenj, priprave materialov, gradnje industrijskih objektov, gradnjie mostov in stanovanjske gradnje.

Članek vsebuje referat na letni skupščini Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov dne 5. novembra v Novi Gorici. Obravnava stanje in dinamiko razvoja v gradbeništvu, ki sta odvisna od treh faktorjev:

od nalog, ki se postavljajo pred gradbeništvo,

od splošnih ekonomskih pogojev, v katerih se izvajajo gradbena dela,

od nivoja in progresivne tehnične miselnosti inženirsko-tehničnega kadra, pri izvajalcih, pri projektantih in pri investitorjih.

V tej luči članek podrobneje obravnava področja nizkih gradenj, priprave materialov, gradnje industrijskih objektov, gradnjie mostov in stanovanjske gradnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE ATTAINED STATE OF TECHNICAL DEVELOPMENT IN BUILDING WORK AND ITS PERSPECTIVES

 

Članek vsebuje referat na letni skupščini Zveze gradbenih inženirjev in tehnikov dne 5. novembra v Novi Gorici. Obravnava stanje in dinamiko razvoja v gradbeništvu, ki sta odvisna od treh faktorjev:
od nalog, ki se postavljajo pred gradbeništvo,
od splošnih ekonomskih pogojev, v katerih se izvajajo gradbena dela,
od nivoja in progresivne tehnične miselnosti inženirsko-tehničnega kadra, pri izvajalcih, pri projektantih in pri investitorjih.
V tej luči članek podrobneje obravnava področja nizkih gradenj, priprave materialov, gradnje industrijskih objektov, gradnjie mostov in stanovanjske gradnje.

The paper retains the report on the assembly of the ACE of Slovenia on 5th November in Nova Gorica. In treats the state and the dynamics of the development in building work depending of the following three factors:

tasks and problems posted in front of building work,

general economical conditions for the construction works,

technical level and progressive technical mentality of our engineer staff, in the field of planing, of executing, and empoyers.

From this point of view the paper treats the domain of low constructions, preparation of materials, building of industrial plants, bridge buildings, and building of dweling houses.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si