Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3,4 - 1987

Avtorji

Gorazd Strniša, dipl. inž. gr.
Ivan Lesjak, dipl. inž. gr.

DOLOČITEV STATIČNE NOSILNOSTI KOLOV Z ANALIZATORJEM ZABIJANJA - PDA (PILE DRIVING ANALYZER)

UDK: (624.04+620.17):519.6

 

Povzetek
V članku je opisano določevanje statične nosilnosti kolov pri uporabi dinamičnih meritev z analizatorjem zabijanja — PDA in pripadajočo opremo, ki je v Jugoslaviji novost. Kratka poglavja prikazujejo način meritve in izračun statične nosilnosti kolov z metodo CASE.
V zgoščeni obliki je opisano delovanje opreme, princip metode CASE ter numerični primer izračuna nosilnosti kola.

 

Povzetek

V članku je opisano določevanje statične nosilnosti kolov pri uporabi dinamičnih meritev z analizatorjem zabijanja — PDA in pripadajočo opremo, ki je v Jugoslaviji novost. Kratka poglavja prikazujejo način meritve in izračun statične nosilnosti kolov z metodo CASE.

V zgoščeni obliki je opisano delovanje opreme, princip metode CASE ter numerični primer izračuna nosilnosti kola.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

STATIC BEARING CAPACITY OF PILES FROM DYNAMIC MEASUREMENTS

 

Povzetek
V članku je opisano določevanje statične nosilnosti kolov pri uporabi dinamičnih meritev z analizatorjem zabijanja — PDA in pripadajočo opremo, ki je v Jugoslaviji novost. Kratka poglavja prikazujejo način meritve in izračun statične nosilnosti kolov z metodo CASE.
V zgoščeni obliki je opisano delovanje opreme, princip metode CASE ter numerični primer izračuna nosilnosti kola.

 

Summary

Principle static bearing capacity determination of piles from dynamic measurements with PDA is new in Yugoslavia is described. Method of calculation of static bearing capacity of piles by CASE method is represented. The article gives us report about function of equipment, principle of CASE method and numerical example of pile bearing capacity determination.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si