Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1975

Avtorji

Ludvik Trauner, dipl. inž. gr.

Določevanje deformacijskega stanja v zemeljskem polprostoru, ki je obremenjen z brezkrajnim gibkim bremenskim pasom

UDK: 624.044

DOLOČEVANJE DEFORMACIJSKEGA STANJA V ZEMELJSKEM POLPROSTORU, KI JE OBREMENJEN Z BREZKRAJNIM GIBKIM BREMENSKIM PASOM
V prvem delu sestavka podajamo enačbe, ki omogočajo računanje deformacijskega stanja v polprostoru, ki je obremenjen z gibkim in neskončnim bremenskim pasom. Enačbe smo izpeljali iz osnovnih Boussinesqovih enačbah za homogen in elastično izotropen polprostor. V drugem delu sestavka pa podajamo uporabo teh enačb pri računu deformacij v slojevitem polprostoru. Podane enačbe so uporabne za sestavo programa za računalnik.

DOLOČEVANJE DEFORMACIJSKEGA STANJA V ZEMELJSKEM POLPROSTORU, KI JE OBREMENJEN Z BREZKRAJNIM GIBKIM BREMENSKIM PASOM

V prvem delu sestavka podajamo enačbe, ki omogočajo računanje deformacijskega stanja v polprostoru, ki je obremenjen z gibkim in neskončnim bremenskim pasom. Enačbe smo izpeljali iz osnovnih Boussinesqovih enačbah za homogen in elastično izotropen polprostor. V drugem delu sestavka pa podajamo uporabo teh enačb pri računu deformacij v slojevitem polprostoru. Podane enačbe so uporabne za sestavo programa za računalnik.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Computation state of strain in the half-space due to arbitrary flexibile infinite strip load

 

DOLOČEVANJE DEFORMACIJSKEGA STANJA V ZEMELJSKEM POLPROSTORU, KI JE OBREMENJEN Z BREZKRAJNIM GIBKIM BREMENSKIM PASOM
V prvem delu sestavka podajamo enačbe, ki omogočajo računanje deformacijskega stanja v polprostoru, ki je obremenjen z gibkim in neskončnim bremenskim pasom. Enačbe smo izpeljali iz osnovnih Boussinesqovih enačbah za homogen in elastično izotropen polprostor. V drugem delu sestavka pa podajamo uporabo teh enačb pri računu deformacij v slojevitem polprostoru. Podane enačbe so uporabne za sestavo programa za računalnik.

 

COMPUTATION STATE OF STRAIN IN THE HALF-SPACE DUE TO ARBITRARY FLEXIBILE INFINITE STRIP LOAD

Equations for the computation of the state of strain in the elastic and isotropic half-space subjected to flexible infinite load are deduced from Boussinesq’s solutions and presented in the first part of the article. The second part contains the aplications of these equations enabling the computation of strains in leyered half-space. These equations can be used to specify the computer program.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si