Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10-12 - 1988

Avtorji

Andrej Rebec, dipl. inž. gradb.

DOLOČANJE VPLIVA POŽARA NA KONSTRUKCIJE IN ODZIVA KONSTRUKCIJNA POŽAR

UDK: 624:614.84:699.8

Povzetek
Namen članka je prikazati določanje pogojev, katerim je izpostavljena nosilna konstrukcija med požarom. Članek ne daje zaključkov teoretičnega ali eksperimentalnega dela, ampak predstavlja pregled dela tuje literature na tem področju, s ciljem predočiti požar kot način možne obtežbe konstrukcije. Opisan je postopek določanja temperaturnočasovnih odvisnosti konstrukcij izpostavljenih požaru, tako imenovan racionalen znanstveno potrjen način projektiranja. V zaključnem delu je prikazan primer obnašanja požaru izpostavljenega armiranobetonskega okvira s primerjavo rezultatov analitičnega in eksperimentalnega določanje požarne odpornosti.

Povzetek

Namen članka je prikazati določanje pogojev, katerim je izpostavljena nosilna konstrukcija med požarom. Članek ne daje zaključkov teoretičnega ali eksperimentalnega dela, ampak predstavlja pregled dela tuje literature na tem področju, s ciljem predočiti požar kot način možne obtežbe konstrukcije. Opisan je postopek določanja temperaturnočasovnih odvisnosti konstrukcij izpostavljenih požaru, tako imenovan racionalen znanstveno potrjen način projektiranja. V zaključnem delu je prikazan primer obnašanja požaru izpostavljenega armiranobetonskega okvira s primerjavo rezultatov analitičnega in eksperimentalnega določanje požarne odpornosti.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EFFECTS OF FIRE TO STRUCTURES AND THEIR RESPONSE

 

Povzetek
Namen članka je prikazati določanje pogojev, katerim je izpostavljena nosilna konstrukcija med požarom. Članek ne daje zaključkov teoretičnega ali eksperimentalnega dela, ampak predstavlja pregled dela tuje literature na tem področju, s ciljem predočiti požar kot način možne obtežbe konstrukcije. Opisan je postopek določanja temperaturnočasovnih odvisnosti konstrukcij izpostavljenih požaru, tako imenovan racionalen znanstveno potrjen način projektiranja. V zaključnem delu je prikazan primer obnašanja požaru izpostavljenega armiranobetonskega okvira s primerjavo rezultatov analitičnega in eksperimentalnega določanje požarne odpornosti.

 

Summary

The purpose of this paper is to present the conditions to which load-bearing structures are subjected during fires. A surway of literature dealing with the theoretical and experimental work in the field of fire engineering is provided, and a method which makes it possible to calculate temperature-time relations of complete fire processes is discribed (rational fire engineering design). In conclusion, the results of an analytical prediction of the fire resistance of a fire-exposed reinforced-concrete frame are compared to those obtained experimentally.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si