Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 47-50 - 1956,1957

Avtorji

Branko Ozvald, ing.

DIREKTNO DIMENZIONIRANJE PREČNO OBREMENJENIH LESENIH NOSILCEV GLEDE NA VELJAVNE KRITERIJE

UDK: 624.043.2:624.072.2:674

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DIRECT DIMENSIONING OF TRANSVERSE-LOADED TIMBER BEAMS IN VIEW OF ACCEPTED CRITERIA

 

DIRECT DIMENSIONING OF TRANSVERSE-LOADED TIMBER BEAMS IN VIEW OF ACCEPTED CRITERIA
The procedure described in this paper provides a quick economic, and 100 percent reliable determination of dimensions (width b and height h), taking into consideration all demands upon, and aspects of, rectangular cross sections. Hereby the usual computations of static

 

The procedure described in this paper provides a quick economic, and 100 percent reliable determination of dimensions (width b and height h), taking into consideration all demands upon, and aspects of, rectangular cross sections. Hereby the usual computations of static (vertical shear, bending and deflection moments) and elastic quantities (reduced cross sections, resisting and inertia moments) are rendered unnecessary.

To simplify calculation still further, two tables are added, viz., one for the coefficient k; and a second for the reduction coefficient r, in case of reduced or augmented allowable stresses.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si