Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1987

Avtorji

dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb.

DIMENZIONIRANJE ARMIRANEGA ZIDOVJA NA POTRESNO OBTEŽBO

UDK: 624.131.55:692:693

Povzetek
Članek obravnava osnove za dimenzioniranje armiranega zidovja na potresno obtežbo. Podaja enačbe za račun strižne in upogibne nosilnosti armiranih zidov, ki so bile razvite na podlagi obsežnih raziskav obnašanja različnih vrst armiranega zidovja pri cikličnih vodoravnih obtežbah, hkrati pa tudi opisuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati armirano zidovje, da bi enačbe v polni meri lahko veljale. Na podlagi rezultatov izvršenih raziskav v sklepih daje priporočila za grajenje armiranih zidanih zgradb na potresnih območjih, prav tako pa priporoča tudi nekatere spremembe in dopolnila ustrezne tehnične regulative.

Povzetek

Članek obravnava osnove za dimenzioniranje armiranega zidovja na potresno obtežbo. Podaja enačbe za račun strižne in upogibne nosilnosti armiranih zidov, ki so bile razvite na podlagi obsežnih raziskav obnašanja različnih vrst armiranega zidovja pri cikličnih vodoravnih obtežbah, hkrati pa tudi opisuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati armirano zidovje, da bi enačbe v polni meri lahko veljale. Na podlagi rezultatov izvršenih raziskav v sklepih daje priporočila za grajenje armiranih zidanih zgradb na potresnih območjih, prav tako pa priporoča tudi nekatere spremembe in dopolnila ustrezne tehnične regulative.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DIMENZIONIRANJE ARMIRANEGA ZIDOVJA NA POTRESNO OBTEŽBO

 

Povzetek
Članek obravnava osnove za dimenzioniranje armiranega zidovja na potresno obtežbo. Podaja enačbe za račun strižne in upogibne nosilnosti armiranih zidov, ki so bile razvite na podlagi obsežnih raziskav obnašanja različnih vrst armiranega zidovja pri cikličnih vodoravnih obtežbah, hkrati pa tudi opisuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati armirano zidovje, da bi enačbe v polni meri lahko veljale. Na podlagi rezultatov izvršenih raziskav v sklepih daje priporočila za grajenje armiranih zidanih zgradb na potresnih območjih, prav tako pa priporoča tudi nekatere spremembe in dopolnila ustrezne tehnične regulative.

 

Summary

In the article the fundamentals for the design of reinforced masonry walls for seismic actions are discussed. The equations for the calculation of shear and flexural resistance of reinforced masonry walls, developed on the basis of an extensive number of tests of different types of masonry walls subjected to cyclic lateral loading, are explained. On the basis of test results, recommendations for the construction and design of reinforced masonry buildings in seismic zones are given, and some changes in the related technical regulations are suggested.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si