Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8, 9 - 1970

Avtorji

Marjan Gaspari, dipl. inž.

Dileme za razvoj stanovanjskega gospodarstva

UDK: 333.32

Stanovanjsko gospodarstvo je integralen del splošnega družbenoekonomskega razvoja, saj moramo pri njegovem urejanju upoštevati ekonomske, socialne, sociološke, psihološke in demografske vplive. Avtor podaja pregled naše dosedanje stanovanjske politike, zakonodajo na tem področju, stanovanjske sklade, stanovanjsko reformo od leta 1960 naprej. Iz tega pregleda sledijo določene pozitivne in negativne ugotovitve v našem stanovanjskem gospodarstvu. Podrobno obravnava naslednjo problematiko: decentralizacijo stanovanjske politike, ekonomske cilje v stanovanjskem gospodarstvu, stanovanje kot kapitalno ali potrošno dobrino, trg stanovanj, stanovanje v zvezi z zaposleva-njem in odnos do družbenega ter lastniškega sektorja.

Stanovanjsko gospodarstvo je integralen del splošnega družbenoekonomskega razvoja, saj moramo pri njegovem urejanju upoštevati ekonomske, socialne, sociološke, psihološke in demografske vplive. Avtor podaja pregled naše dosedanje stanovanjske politike, zakonodajo na tem področju, stanovanjske sklade, stanovanjsko reformo od leta 1960 naprej. Iz tega pregleda sledijo določene pozitivne in negativne ugotovitve v našem stanovanjskem gospodarstvu. Podrobno obravnava naslednjo problematiko: decentralizacijo stanovanjske politike, ekonomske cilje v stanovanjskem gospodarstvu, stanovanje kot kapitalno ali potrošno dobrino, trg stanovanj, stanovanje v zvezi z zaposleva-njem in odnos do družbenega ter lastniškega sektorja.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

HOUSING PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF DWELLING ECONOMY

 

Stanovanjsko gospodarstvo je integralen del splošnega družbenoekonomskega razvoja, saj moramo pri njegovem urejanju upoštevati ekonomske, socialne, sociološke, psihološke in demografske vplive. Avtor podaja pregled naše dosedanje stanovanjske politike, zakonodajo na tem področju, stanovanjske sklade, stanovanjsko reformo od leta 1960 naprej. Iz tega pregleda sledijo določene pozitivne in negativne ugotovitve v našem stanovanjskem gospodarstvu. Podrobno obravnava naslednjo problematiko: decentralizacijo stanovanjske politike, ekonomske cilje v stanovanjskem gospodarstvu, stanovanje kot kapitalno ali potrošno dobrino, trg stanovanj, stanovanje v zvezi z zaposleva-njem in odnos do družbenega ter lastniškega sektorja.

The dwelling economy is the integral part of general social and economical development, because for its regulation we must consider economical, social, sociological, psychological and demographical influences. The author shows our up to this time dwelling politics, legislation in this domain, dwelling funds, dwelling reform from 1960 on. From this surwey we can see the appointed positive and negative establisments in our dwelling economy. It specifies the following problem: the decentralization in the dwelling politics, the economical aims in the dwelling economy, the dwelling as a capitale or consume good, the sale of dwellings, dwelling and employment, and the relation between the social and private sector in the dwelling economy.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si