Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978

Avtorji

Mag. Ludvik Trauner, dipl. ing. gradb.

Diagrami za določevanje navpičnih premikov v elastičnem polprostoru

UDK: 624.13

Prikazane so družine sovisnic h =
I * (t
za različne vrednosti Poissonovega količnika v. Količniki h omogočajo hitro določitev premika u7 v navpični smeri v globini z pod ogliščem gibke pravokotne bremenske ploskve (a. b, b <S a), ki bremeni z enakomerno obtežbo q površje homogenega, izotropnega ela-stičneag polprostora (E, v). Prikazana je uporaba sovisnic za določitev posedka v poljubni točki površja, obremenjenega z obtežbo, ki se da sestaviti iz več pravokotnih bremenskih ploskev. Prikazana je tudi možnost uporabe za približni račun v primeru, da je polprostor sestavljen iz več različno deformabilnih elastičnih slojev.
q b
— = const b
u7 E ( z \

Prikazane so družine sovisnic za različne vrednosti Poissonovega količnika v. Količniki h omogočajo hitro določitev premika u7 v navpični smeri v globini z pod ogliščem gibke pravokotne bremenske ploskve (a. b, b <S a), ki bremeni z enakomerno obtežbo q površje homogenega, izotropnega ela-stičneag polprostora (E, v). Prikazana je uporaba sovisnic za določitev posedka v poljubni točki površja, obremenjenega z obtežbo, ki se da sestaviti iz več pravokotnih bremenskih ploskev. Prikazana je tudi možnost uporabe za približni račun v primeru, da je polprostor sestavljen iz več različno deformabilnih elastičnih slojev.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CHARTS FOR THE DETERMINATION OF VERTICAL DISPLACEMENTS IN THE ELASTIC HALF - SPACE

 

Prikazane so družine sovisnic h =
I * (t
za različne vrednosti Poissonovega količnika v. Količniki h omogočajo hitro določitev premika u7 v navpični smeri v globini z pod ogliščem gibke pravokotne bremenske ploskve (a. b, b <S a), ki bremeni z enakomerno obtežbo q površje homogenega, izotropnega ela-stičneag polprostora (E, v). Prikazana je uporaba sovisnic za določitev posedka v poljubni točki površja, obremenjenega z obtežbo, ki se da sestaviti iz več pravokotnih bremenskih ploskev. Prikazana je tudi možnost uporabe za približni račun v primeru, da je polprostor sestavljen iz več različno deformabilnih elastičnih slojev.
q b
— = const b
u7 E ( z \

 

Autor presents of charts for different values of the Poisson ratio v. The coefi-cients h facilitate the determination of the displacement uz in the vertical direction in the depth z under the comer of a flexible rectangulary shaped uniform load q (a. b, b <! a) applied on the surface of a homogeneous, isotropic elastic half-space (E, v). The charts can be used also for the computation of settlements in arbitrary points on the surface of the half-space subjected to load surfaces composed of rectangular elements. In an approximate way, they can be applied also for forcasting settlements of a multilayered elastic half-space.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si