Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4 - 2002

Avtorji

Luka Pavlovčič, univ. dipl. inž. grad.

ČLENITEV NAMENSKE FUNKCIJE PRI OPTIMIZACIJI JEKLENIH OKVIRJEV

UDK: 624.014.2:519.68

POVZETEK Na Katedri za metalne konstrukcije Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo je bil razvit računalniški program za optimalno projektiranje jeklenih okvirjev, ki za namensko funkcijo poenostavljeno privzema volumen konstrukcije. Za korektno oceno stroškov pa je vsekakor potrebno upoštevati tudi sam postopek izdelave jeklenih okvirjev. Pričujoči prispevek predstavlja razširjeno varianto namenske funkcije, ki čim bolj natančno upoštva realne stroške izdelave. Naslanja se na razpoložljive podatke o proizvodnih procesih. Stroški se tako ocenjujejo kot materialni stroški ter stroški porabljenega časa za proizvodne procese pri izdelavi varjenih elementov in stikov. Tem so prišteti še stroški transporta in montaže na nivoju celotne konstrukcije.

POVZETEK

Na Katedri za metalne konstrukcije Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je bil razvit računalniški program za optimalno projektiranje jeklenih okvirjev, ki za namensko funkcijo poenostavljeno privzema volumen konstrukcije. Za korektno oceno stroškov pa je vsekakor potrebno upoštevati tudi sam postopek izdelave jeklenih okvirjev. Pričujoči prispevek predstavlja razširjeno varianto namenske funkcije, ki čim bolj natančno upoštva realne stroške izdelave. Naslanja se na razpoložljive podatke o proizvodnih procesih. Stroški se tako ocenjujejo kot materialni stroški ter stroški porabljenega časa za proizvodne procese pri izdelavi varjenih elementov in stikov. Tem so prišteti še stroški transporta in montaže na nivoju celotne konstrukcije.

Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

FORMULATION OF OBJECTIVE FUNCTION AT THE OPTIMIZATION OF STEEL FRAMES

SUMMARY

At the Chair for Metal Structures at the Faculty of Civil and Geodetic Engineering a computer program for optimal design of steel frames was developed. Its objective function is simply represented by the volume of the structure. For the real estimation of the cost of a structure it is necessary to include the whole process of fabrication of steel frame. This paper presents the expanded version of the objective function with the ambition to estimate real fabrication costs as accurately as possible. Its form is based on the availability of data on included fabrication processes. The cost of the structure can be calculated from material costs and fabrication time costs, both spent for the production of welded elements and all joints, with the addition of the transportation and erection costs for the whole structure.

POVZETEK Na Katedri za metalne konstrukcije Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo je bil razvit računalniški program za optimalno projektiranje jeklenih okvirjev, ki za namensko funkcijo poenostavljeno privzema volumen konstrukcije. Za korektno oceno stroškov pa je vsekakor potrebno upoštevati tudi sam postopek izdelave jeklenih okvirjev. Pričujoči prispevek predstavlja razširjeno varianto namenske funkcije, ki čim bolj natančno upoštva realne stroške izdelave. Naslanja se na razpoložljive podatke o proizvodnih procesih. Stroški se tako ocenjujejo kot materialni stroški ter stroški porabljenega časa za proizvodne procese pri izdelavi varjenih elementov in stikov. Tem so prišteti še stroški transporta in montaže na nivoju celotne konstrukcije.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si