Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9-12 - 1991

Avtorji

Franci Koncilija

BREZ UČINKOVITE KOMUNALNE DEJAVNOSTI NI NAPREDKA!

UDK: 628.4

POVZETEK
V prispevku so na kratko predstavljene glavne in najbolj značilne komunalne dejavnosti, pomembne za sleherno urbano središče. Brez sodobne tehnologije in strojev pri posameznih delovnih procesih se dejavnost ne more uspešno razvijati.
Uvajanje merno-regulacijske tehnike v vodovodne in kanalizacijske sisteme je novost na slovenskem komunalnem področju. Samo usposobljeni strokovni delavci lahko zagotavljajo učinkovito izvajanje tehnično vedno bolj zahtevnih komunalnih nalog.

POVZETEK

V prispevku so na kratko predstavljene glavne in najbolj značilne komunalne dejavnosti, pomembne za sleherno urbano središče. Brez sodobne tehnologije in strojev pri posameznih delovnih procesih se dejavnost ne more uspešno razvijati.

Uvajanje merno-regulacijske tehnike v vodovodne in kanalizacijske sisteme je novost na slovenskem komunalnem področju. Samo usposobljeni strokovni delavci lahko zagotavljajo učinkovito izvajanje tehnično vedno bolj zahtevnih komunalnih nalog.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THERE IS NO PROGRESS WITHOUT EFFECTIVE PUBLIC UTILITY SERVICES

 

POVZETEK
V prispevku so na kratko predstavljene glavne in najbolj značilne komunalne dejavnosti, pomembne za sleherno urbano središče. Brez sodobne tehnologije in strojev pri posameznih delovnih procesih se dejavnost ne more uspešno razvijati.
Uvajanje merno-regulacijske tehnike v vodovodne in kanalizacijske sisteme je novost na slovenskem komunalnem področju. Samo usposobljeni strokovni delavci lahko zagotavljajo učinkovito izvajanje tehnično vedno bolj zahtevnih komunalnih nalog.

 

SUMMARY

This text briefly presents the main and the most significant public services and utilities which are necessary for every urban centre. Without up - to - date technology and machines for separate working processes, the activity cannot successfully develop.

Introducing meter - regulation technology in water supply and sewerage systems is a novelty in the Slovene public services field. Only technical staff may ensure effective carrying out of more and more demanding public utility projects.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si