Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - marec 2014

Avtorji

doc. dr. Primož Može, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Darko Beg, univ. dipl. inž. grad. +

BOČNI PRITISK VIJAKA NA PLOČEVINO V SPOJIH Z ENIM VIJAKOM

UDK: 624.014.2.078.4

Povzetek

V prispevku predstavljamo rezultate testov spojev z enim in dvema vijakoma.
Spoji so bili narejeni iz pločevin kvalitete S235. Rezultate testov primerjamo z rezultati
testov na podobnih spojih, narejenih iz jekla visoke trdnosti, in jih dodatno podkrepimo z
numerično parametrično študijo. S temi rezultati podrobno analiziramo pločevino, obremenjeno
s pritiskom vijaka. Podajamo kritično oceno kontrole nosilnosti v bočnem pritisku po
SIST EN 1993-1-8 in predlagamo spremenjeno kontrolo nosilnosti, ki je konceptualno enaka
obstoječi kontroli, vendar je enostavnejša, manj konservativna in se bolje ujema z rezultati
testov. Obravnavamo tudi kontrolo nosilnosti oslabljenega prereza in strižnega iztrga skupine
vijakov po SIST EN 1993, kjer predlagamo tudi možne izboljšave kontrol.

Ključne besede: vijačeni spoji, duktilnost, bočni pritisk, oslabljen prerez, neto prerez, strižni
iztrg vijakov, jeklo visoke trdnosti

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

BOLT BEARING IN SINGLE BOLT CONNECTIONS

Summary

The paper presents the tests on the connections with one and two bolts
made of mild steel grade S235. The results are compared with the tests on the connections
made of high strength steel. The test results are substantiated by numerical parametric
analysis. The effect of bolt bearing is thoroughly analysed. The bearing strength at
bolt holes according to standard EN 1993-1-8 is critically evaluated and a modified design
check is proposed. The modified check is conceptually the same as the current one, but
it is simpler, less conservative and it is in better correlation with the test results. The block
shear strength and net cross-section strength are also discussed and modifications to the
EN 1993 design rules are given.

Keywords: bolted connections, ductility, bearing stress, net cross-section, block shear,
high strength steel

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si