Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - december 2019

Avtorji

asist. Ana Brunčič, mag. inž. grad.
doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

ARMIRANOBETONSKI T-PREREZI: MODELIRANJE IN ANALIZA

UDK: 004.414.23:624.012.45

Povzetek l V prispevku je prikazan pregled možnih načinov modeliranja armiranobetonskega
T-prereza, ki najpogosteje nastane kot kombinacija plošče in nosilca. Navedene
so prednosti in slabosti posameznega modela, prikazana je izpeljava višine ekvivalentnega
pravokotnega prereza in izvedena primerjava analize nekaterih najpogosteje
uporabljanih modelov za analizo konstrukcij na preprostem prostoležečem nosilcu. Za
analizo sta uporabljena programa Sofistik in Tower. Podane so ocena rezultatov analize
in ugotovitve glede primernosti posameznega modela v izbranih programih.
Ključne besede: modeliranje, T-prerez, ekvivalentni pravokotni prerez, upogibna togost,
MKE, analiza, Sofistik, Tower, armirani beton

Povzetek

V prispevku je prikazan pregled možnih načinov modeliranja armiranobetonskega

T-prereza, ki najpogosteje nastane kot kombinacija plošče in nosilca. Navedene

so prednosti in slabosti posameznega modela, prikazana je izpeljava višine ekvivalentnega

pravokotnega prereza in izvedena primerjava analize nekaterih najpogosteje

uporabljanih modelov za analizo konstrukcij na preprostem prostoležečem nosilcu. Za

analizo sta uporabljena programa Sofistik in Tower. Podane so ocena rezultatov analize

in ugotovitve glede primernosti posameznega modela v izbranih programih.

Ključne besede: modeliranje, T-prerez, ekvivalentni pravokotni prerez, upogibna togost,

MKE, analiza, Sofistik, Tower, armirani beton

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

REINFORCED CONCRETE T-SECTIONS: MODELLING AND ANALYSIS

 

Povzetek l V prispevku je prikazan pregled možnih načinov modeliranja armiranobetonskega
T-prereza, ki najpogosteje nastane kot kombinacija plošče in nosilca. Navedene
so prednosti in slabosti posameznega modela, prikazana je izpeljava višine ekvivalentnega
pravokotnega prereza in izvedena primerjava analize nekaterih najpogosteje
uporabljanih modelov za analizo konstrukcij na preprostem prostoležečem nosilcu. Za
analizo sta uporabljena programa Sofistik in Tower. Podane so ocena rezultatov analize
in ugotovitve glede primernosti posameznega modela v izbranih programih.
Ključne besede: modeliranje, T-prerez, ekvivalentni pravokotni prerez, upogibna togost,
MKE, analiza, Sofistik, Tower, armirani beton

 

Summary

The paper provides an overview of possible models of reinforced concrete

T-shaped sections, which most commonly result from the combination of slab and

beam. The advantages and disadvantages of each model are shown, the derivation of

the height of the equivalent rectangular cross section and a comparison of the analysis

of some of the most commonly used models for the analysis of structures on a simple

beam are made. The analysis is made with computer programs Sofistik and Tower. The

evaluation of results of the analysis and the findings regarding the suitability of each model

in the selected programs are given.

Key words: modelling, T-section, equivalent rectangular section, bending stiffness, FEM,

analysis, Sofistik, Tower, reinforced concrete

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si