Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1998

Avtorji

prof. Svetko Lapajne, gradb. inž.

ARHITEKTURA - INŽENIRSTVO ALI UMETNOST

UDK: 72.01/.02

Mnogo ljudi misli, da konstrukcije, ki so logično in gospodarno oblikovane , niso skladne z estetskimi kriteriji. Mišljenje avtorja je prav obratno. Logična zasnova in gospodarnostno oblikovanje objekta predstavlja že osnove njegovega estetskega videza. Zgledi v naravi: drevo brez listja z vejami in vejicami z ojačenji ob stikih. Človeško telo presega vse. Nekaj slik mostnih konstrukcij, ki jih je konstruiral avtor tega članka, prikazuje navedeno ugotovitev.
POVZETE K
Sklep: ne inženirstvo ali umetnost, temveč inženirstvo in umetnost.

POVZETEK

Mnogo ljudi misli, da konstrukcije, ki so logično in gospodarno oblikovane, niso skladne z estetskimi kriteriji. Mišljenje avtorja je prav obratno. Logična zasnova in gospodarnostno oblikovanje objekta predstavlja že osnove njegovega estetskega videza. Zgledi v naravi: drevo brez listja z vejami in vejicami z ojačenji ob stikih. Človeško telo presega vse. Nekaj slik mostnih konstrukcij, ki jih je konstruiral avtor tega članka, prikazuje navedeno ugotovitev.

Sklep: ne inženirstvo ali umetnost, temveč inženirstvo in umetnost.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ARCHITECTURE - ENGINEERING OR ART

Mnogo ljudi misli, da konstrukcije, ki so logično in gospodarno oblikovane , niso skladne z estetskimi kriteriji. Mišljenje avtorja je prav obratno. Logična zasnova in gospodarnostno oblikovanje objekta predstavlja že osnove njegovega estetskega videza. Zgledi v naravi: drevo brez listja z vejami in vejicami z ojačenji ob stikih. Človeško telo presega vse. Nekaj slik mostnih konstrukcij, ki jih je konstruiral avtor tega članka, prikazuje navedeno ugotovitev.
POVZETE K
Sklep: ne inženirstvo ali umetnost, temveč inženirstvo in umetnost.

SUMMARY

Some people think that constructions formed logically and economically are not compatible with aesthetic criteria. The authors opinion is just the inverse. A logical conception and economical forming of an object represent the base of its aesthetical appearance. Natural examples: a tree without leaves, its trunk, branches and twigs, reinforced at joints. The human body surpasses everything. Some pictures of bridge constructions constructed by the author of this article demonstrate the cited statement.

Conclusion: not engineering or art, but engineering and art.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si