Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 2007

Avtorji

Branko Korošak, inž. grad.
dr. Jakob Šušteršič, univ. dipl. inž. grad.

APROKSIMATIVNA FUNKCIJA TLAČNE TRDNOSTI BETONA

UDK: 691.32:620.173

Povzetek | V članku je podana aproksimativna funkcija za aproksimacijo tlačne trdnosti betona. Funkcija je nastala na osnovi velikega števila rezultatov preizkusov inje plod petindvajsetletnih raziskav. Podatki, ki so navedeni v članku, so iz rednega arhiva inštituta IRMA. Večina avtorjev podaja za pripravo sestav beton razne diagrame, ki ne dajejo standardnega odklona, kakor ta metoda. Poleg tega večina avtorjev računa tlačno trdnost samo na podlagi vodocementnega razmerja, kar je pomanjkljivo. Bistvena je tudi količina cementa. Odvisnost tlačne trdnosti od dveh parametrov da bistveno boljše rezultate. Abrams podaja svojo funkcijo v odvisnosti od vodocementnega razmerja in ne upošteva ukrivljenosti krivulje pri nizkih vodocementnih razmerjih. Ker se v sodobni tehnologiji betona vedno več betonov s superplastifikatorji in hiperplastifikatorji proizvaja z zelo nizkimi vodocementnimi razmerji (v/c < 0,40), je predlagana funkcija za to področje zelo uporabna

POVZETEK

V članku je podana aproksimativna funkcija za aproksimacijo tlačne trdnosti betona. Funkcija je nastala na osnovi velikega števila rezultatov preizkusov inje plod petindvajsetletnih raziskav. Podatki, ki so navedeni v članku, so iz rednega arhiva inštituta IRMA. Večina avtorjev podaja za pripravo sestav beton razne diagrame, ki ne dajejo standardnega odklona, kakor ta metoda. Poleg tega večina avtorjev računa tlačno trdnost samo na podlagi vodocementnega razmerja, kar je pomanjkljivo. Bistvena je tudi količina cementa. Odvisnost tlačne trdnosti od dveh parametrov da bistveno boljše rezultate. Abrams podaja svojo funkcijo v odvisnosti od vodocementnega razmerja in ne upošteva ukrivljenosti krivulje pri nizkih vodocementnih razmerjih. Ker se v sodobni tehnologiji betona vedno več betonov s superplastifikatorji in hiperplastifikatorji proizvaja z zelo nizkimi vodocementnimi razmerji (v/c < 0,40), je predlagana funkcija za to področje zelo uporabna.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE APPROXIMATIVE FUNCTION OF THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

SUMMARY

Povzetek | V članku je podana aproksimativna funkcija za aproksimacijo tlačne trdnosti betona. Funkcija je nastala na osnovi velikega števila rezultatov preizkusov inje plod petindvajsetletnih raziskav. Podatki, ki so navedeni v članku, so iz rednega arhiva inštituta IRMA. Večina avtorjev podaja za pripravo sestav beton razne diagrame, ki ne dajejo standardnega odklona, kakor ta metoda. Poleg tega večina avtorjev računa tlačno trdnost samo na podlagi vodocementnega razmerja, kar je pomanjkljivo. Bistvena je tudi količina cementa. Odvisnost tlačne trdnosti od dveh parametrov da bistveno boljše rezultate. Abrams podaja svojo funkcijo v odvisnosti od vodocementnega razmerja in ne upošteva ukrivljenosti krivulje pri nizkih vodocementnih razmerjih. Ker se v sodobni tehnologiji betona vedno več betonov s superplastifikatorji in hiperplastifikatorji proizvaja z zelo nizkimi vodocementnimi razmerji (v/c < 0,40), je predlagana funkcija za to področje zelo uporabna.Summary

The paper offers an approximative function for the approximation of the compressive strength of concrete. The function is based on a large number of experiments and is the result of twenty-five years of research. The data quoted in the paper are derived trom the regular archives of the IRMA institute. In giving their mix-proportions for concrete, most authors offer different diagrams, which - unlike this method - do not include standard deviation. Apart from that, most authors calculate compressive strength solely on the basis of the water-to-cement ratio, which is not completely correct. The quantity of cement is of vital importance as well. The dependence of compressive strength on two parameters gives essentially better results. The Abrams's function is based on the dependence on a water-to-cement ratio and does nottake into consideration the bending of the curve at low water-to-cement ratios. As in the recent concrete technology, more and more concrete with superplasticizers and hyperplasticizers are produced with very low water-to-cement ratios (w/c < 0,40), the proposed function is very applicable to this field.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si