Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6,7 - 1976

Avtorji

mag. Eugen Petrešin, dipl. inž.

Analiza vodovodnega sistema

UDK: 628.14

V članku je podana izboljšava postopka hidravličnega preračuna vodovodnega sistema s pomočjo numerične analize in sicer z Newtonovo metodo. Podan je tudi matematični opis posameznih elementov vodovodnega sistema ter njegove sistemske karakteristike. Predvsem je pokazan kvadratični zakon uporabnosti, prvi in drugi Kirchhoffov zakon, formuliranje in geometrična struktura vodovodnega sistema kot tudi podan prikaz računskega primera.
Sistemske enačbe se prevedejo v matrično obliko z uporabo incidenčnih matrik, s katerimi dobimo medsebojno odvisnost vodovodnih odsekov, vozlišč in zank.
Ž ozirom na kvadratični zakon uporabnosti ter oba Kirchhoffova zakona se sestavi sistem nelinearnih algebraičnih enačb, katere se rešujejo numerično s pomočjo Newtonove metode, ki je v bistvu poenostavitev tangentne metode.
Prikazana metoda omogoča tudi hitro rešitev prostorskega vodovodnega sistema.

V članku je podana izboljšava postopka hidravličnega preračuna vodovodnega sistema s pomočjo numerične analize in sicer z Newtonovo metodo. Podan je tudi matematični opis posameznih elementov vodovodnega sistema ter njegove sistemske karakteristike. Predvsem je pokazan kvadratični zakon uporabnosti, prvi in drugi Kirchhoffov zakon, formuliranje in geometrična struktura vodovodnega sistema kot tudi podan prikaz računskega primera.

Sistemske enačbe se prevedejo v matrično obliko z uporabo incidenčnih matrik, s katerimi dobimo medsebojno odvisnost vodovodnih odsekov, vozlišč in zank.

Ž ozirom na kvadratični zakon uporabnosti ter oba Kirchhoffova zakona se sestavi sistem nelinearnih algebraičnih enačb, katere se rešujejo numerično s pomočjo Newtonove metode, ki je v bistvu poenostavitev tangentne metode.

Prikazana metoda omogoča tudi hitro rešitev prostorskega vodovodnega sistema.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ANALYSIS OD WATER SUPPLY SYSTEMS

 

V članku je podana izboljšava postopka hidravličnega preračuna vodovodnega sistema s pomočjo numerične analize in sicer z Newtonovo metodo. Podan je tudi matematični opis posameznih elementov vodovodnega sistema ter njegove sistemske karakteristike. Predvsem je pokazan kvadratični zakon uporabnosti, prvi in drugi Kirchhoffov zakon, formuliranje in geometrična struktura vodovodnega sistema kot tudi podan prikaz računskega primera.
Sistemske enačbe se prevedejo v matrično obliko z uporabo incidenčnih matrik, s katerimi dobimo medsebojno odvisnost vodovodnih odsekov, vozlišč in zank.
Ž ozirom na kvadratični zakon uporabnosti ter oba Kirchhoffova zakona se sestavi sistem nelinearnih algebraičnih enačb, katere se rešujejo numerično s pomočjo Newtonove metode, ki je v bistvu poenostavitev tangentne metode.
Prikazana metoda omogoča tudi hitro rešitev prostorskega vodovodnega sistema.

 

In the presenting paper is given the improvement process of hydraulic estimate ob water supply systems, with a help of numerical analysis of the Newtonian method.

Also is given the mathematical description of individual elements of water supply systems and their characteristical systems.

The first if all is presented the quadratic law roughnes, the 1. and the 2. Kirchhoff’s law, the forming and the geometrical structure of water supply systems, as a presentation of mathematical example too.

The systematical equations must be translated into the matrix form, with the use of incident matrix, with wich we got the mutual independents of the water pipe lines, konts and traps.

According to the quadratic law roughnes and the both of Kirchhoff’s law we compose the nonlinear algebraical equations system, with the help of Newtonian method, which is in essence a samplifying tangent method.

With the presented method it is possible a fast rescue of space water supply systems.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si