Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1990

Avtorji

Marjan Pipenbaher, dipl. gradb. inž., asistent

ANALIZA REOLOŠKIH VPLIVOV PRI PROSTOKONZOLNI SEGMENTNI GRADNJI MOSTOV

UDK: 624.21:691.32:532.15

POVZETEK
Podane so teoretične osnove metode superpozicije začetnih krivulj lezenja betona ter analitične metode »korak za korakom«, ki sta uporabljeni v računalniškem programu PBRO, s katerim lahko analiziramo poljubne prednapete ali klasično armirane betonske ravninske okvire, katerih prerez je sestavljen iz več betonskih slojev, ki imajo različne reološke karakteristike.
Program je namenjen predvsem za analizo kontinurinih prednapetih betonskih mostov kakor tudi za analizo mostov, ki se gradijo po sistemu prostokonzolne segmentne gradnje.

POVZETEK

Podane so teoretične osnove metode superpozicije začetnih krivulj lezenja betona ter analitične metode »korak za korakom«, ki sta uporabljeni v računalniškem programu PBRO, s katerim lahko analiziramo poljubne prednapete ali klasično armirane betonske ravninske okvire, katerih prerez je sestavljen iz več betonskih slojev, ki imajo različne reološke karakteristike.

Program je namenjen predvsem za analizo kontinurinih prednapetih betonskih mostov kakor tudi za analizo mostov, ki se gradijo po sistemu prostokonzolne segmentne gradnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ANALYSIS OF THE RHEOLOGICAL INFLUENCE ON SEGMENT METHOD ERECTED BRIDGES

 

POVZETEK
Podane so teoretične osnove metode superpozicije začetnih krivulj lezenja betona ter analitične metode »korak za korakom«, ki sta uporabljeni v računalniškem programu PBRO, s katerim lahko analiziramo poljubne prednapete ali klasično armirane betonske ravninske okvire, katerih prerez je sestavljen iz več betonskih slojev, ki imajo različne reološke karakteristike.
Program je namenjen predvsem za analizo kontinurinih prednapetih betonskih mostov kakor tudi za analizo mostov, ki se gradijo po sistemu prostokonzolne segmentne gradnje.

 

SUMMARY

The article presents theoretical basis for method of superposition of the initial curves for creep of concrete, and for the analytical »step by step« method, that have been used in the computer program PBRO. Using this program, any prestressed of classicaly reinforced concrete plane frames can be analysed, with a cross section composed of several concrete layers having different rheological characteristics.

The program in intentent for the analysis of continuous prestressed bridges, and bridges being constructed according to the free cantilever segment method.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si