Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 2007

Avtorji

dr. Uroš Krajnc, univ. dipl. inž. grad.

ALI JE AKUMULACIJA SUHORKA POTREBNA? DRUGO MNENJE.

UDK: (628.13+556.15):628.144

POVZETEK

Povzetek I Profesor Mitja Rismal je v avgustovski številki 2007 Gradbenega vestnika v članku Ali je akumulacija Suhorka potrebna? postavil tezo, da je možna oskrba Slovenske Obale s pitno vodo z vodo iz obstoječih akumulacij Klivnik in Mola na reki Reki in je gradnja akumulacije Suhorica nepotrebna. Drugo mnenje na isto temo dokazuje, daje izgradnja te akumulacije potrebna.

Profesor Mitja Rismal je v avgustovski številki 2007 Gradbenega vestnika v članku Ali je akumulacija Suhorka potrebna? postavil tezo, da je možna oskrba Slovenske Obale s pitno vodo z vodo iz obstoječih akumulacij Klivnik in Mola na reki Reki in je gradnja akumulacije Suhorica nepotrebna. Drugo mnenje na isto temo dokazuje, daje izgradnja te akumulacije potrebna.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si