Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1973

Avtorji

Vladimir-Braco Mušič, dipl. inž. arh.

Aktualna vprašanja stanovanjske gradnje in odgovornost urbanistov (Teze)

UDK: 333.32:711.4

Avtor ugotavlja, da nas mora stanje na področju stanovanjske graditve resno skrbeti. Optimistični niso niti statistični podatki, niti splošno opazovanje razmer, še manj pa raziskave in okoliščine, v katerih skušamo uveljaviti novo politiko v stanovanjskem gospodarstvu. Članek kritično obravnava odgovornost urbanistov pri reševanju najaktualnejših in splošnih vprašanj stanovanjske graditve z vidika temeljnih značilnosti urbanizma.

Avtor ugotavlja, da nas mora stanje na področju stanovanjske graditve resno skrbeti. Optimistični niso niti statistični podatki, niti splošno opazovanje razmer, še manj pa raziskave in okoliščine, v katerih skušamo uveljaviti novo politiko v stanovanjskem gospodarstvu. Članek kritično obravnava odgovornost urbanistov pri reševanju najaktualnejših in splošnih vprašanj stanovanjske graditve z vidika temeljnih značilnosti urbanizma.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Actual questions of dwelling’s construction and the responsability of town-planners

 

Avtor ugotavlja, da nas mora stanje na področju stanovanjske graditve resno skrbeti. Optimistični niso niti statistični podatki, niti splošno opazovanje razmer, še manj pa raziskave in okoliščine, v katerih skušamo uveljaviti novo politiko v stanovanjskem gospodarstvu. Članek kritično obravnava odgovornost urbanistov pri reševanju najaktualnejših in splošnih vprašanj stanovanjske graditve z vidika temeljnih značilnosti urbanizma.

 

The author observes the critical state in the field of dwelling house construction. The statistic data as well as the common relations, the researches and the conditions for a new politics in the dwelling economy are not optimistic. The paper treats the responsibility of the town-planners in the field of the dwelling construction problems, esspecialy with regard to the basic characteristics of town planning.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si