Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 7,8 - 1973

Avtorji

Delovna skupina BGS

Aktualna vprašanja stanovanjske graditve

UDK: 333.32:69.057

Prispevek obravnava delež gradbene operative v skupni problematiki stanovanjske gradnje, podrobno in kritično navaja nerešena vprašanja, ki zavirajo uspešnejšo gradnjo stanovanj, in končno podaja vrsto konkretnih predlogov za boljše rešitve in pospešitev te gradnje.

Prispevek obravnava delež gradbene operative v skupni problematiki stanovanjske gradnje, podrobno in kritično navaja nerešena vprašanja, ki zavirajo uspešnejšo gradnjo stanovanj, in končno podaja vrsto konkretnih predlogov za boljše rešitve in pospešitev te gradnje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Actual questions of dwelling’s construction

 

Prispevek obravnava delež gradbene operative v skupni problematiki stanovanjske gradnje, podrobno in kritično navaja nerešena vprašanja, ki zavirajo uspešnejšo gradnjo stanovanj, in končno podaja vrsto konkretnih predlogov za boljše rešitve in pospešitev te gradnje.

 

The report treats the part of building enterprises for solving the common problems of dwelling construction, it presents in detail the unsettled questions retarding more efficatious dwelling constructions. Finally it gives some practical propositons for accelaration of building construction.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si