Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 4 - 1972

Številka: 4, Letnik: XXI

1972_04-0091-dysk.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 81

Branko Jeran, dipl. inž.

Transportni beton v luči novega pravilnika za betonske konstrukcije

CONVEYER CONCRETE IN THE NEW REGULATIONS FOR CONCRETE STRUCTURES

stran 84

Danilo Belšak, dipl. inž.

Rušenje gradbenih konstrukcij z miniranjem

DESTRUCTION OF BUILDING STRUCTURES BY MINING

stran 92

Bogdan Melihar
B. F.

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 96

B. F.
prof. dr. Helmut Donke, ing.

Donke: Grundlagen konstruktiver Gestaltung

stran 97

Aleš Hočevar, dipl. inž.
Janez Žmavc, dipl. inž.

Uporabnost apna kot veziva za stabiliziranje drobnozrnatih zemljin

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si