Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1989

Avtorji

mag. Jurij Šoba, dipl. inž. kem., višji razisk. sodel.
Andrej Eleršek, dipl. inž. stroj., razisk. svetnik
mag. Mihaela Kovačevič, dipl. inž. kem., razisk. svetnik

13 LET RAZVOJA NA PODROČJU TEMPERATURNO OBSTOJNIH IZOLACIJSKIH MATERIALOV

UDK: 699.82:65.012.12

POVZETEK
Članek obravnava materiale za toplotno izoliranje industrijskih naprav, ki smo jih na ZRMK razvijali v zadnjih 13 letih. Predstavljene so plošče na osnovi mineralnih vlaken za uporabo pri temperaturah 1000° in 1250 °C ter izolacijski mulitni oblikovanci za uporabo pri temperaturah do 1400 °C. Na kratko so prikazane preiskave teh materialov za naročnike. Predstavljeni so tudi računalniški programi za konstruiranje toplotnih naprav.

POVZETEK

Članek obravnava materiale za toplotno izoliranje industrijskih naprav, ki smo jih na ZRMK razvijali v zadnjih 13 letih. Predstavljene so plošče na osnovi mineralnih vlaken za uporabo pri temperaturah 1000° in 1250 °C ter izolacijski mulitni oblikovanci za uporabo pri temperaturah do 1400 °C. Na kratko so prikazane preiskave teh materialov za naročnike. Predstavljeni so tudi računalniški programi za konstruiranje toplotnih naprav.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

13 YEARS OF DEVELOPMENT OF HIGH-TEMPERATURE RESISTANT INSULATING MATERIALS

 

POVZETEK
Članek obravnava materiale za toplotno izoliranje industrijskih naprav, ki smo jih na ZRMK razvijali v zadnjih 13 letih. Predstavljene so plošče na osnovi mineralnih vlaken za uporabo pri temperaturah 1000° in 1250 °C ter izolacijski mulitni oblikovanci za uporabo pri temperaturah do 1400 °C. Na kratko so prikazane preiskave teh materialov za naročnike. Predstavljeni so tudi računalniški programi za konstruiranje toplotnih naprav.

 

SUMMARY

The paper deals with the development, at ZRMK, over the past 13 years, of materials for the thermal insulation of industrial equipment. Mineral-fiber insulating boards for use at temperatures of 1000 and 1250 °C are described. Lightweight mullite mouldings for use at temperatures of up to 1400°C, too, are presented. A brief discussion of standardised and special test methods for these materials, for the needs of customers, is also given. Finally, a survey of computer software developed for the design of thermally insulating industrial equipment is provided.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si