Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

prof. dr. Darinka Battelino, dipl. inž. gradb.

10 LET PODPORNIH KONSTRUKCIJ IZ ARMIRANE ZEMLJINE V SLOVENIJI

UDK: 624.131.53(497.12)

POVZETEK
Armirano zemljino smo doslej v Sloveniji uspešno uporabili pri graditvi več podpornih konstrukcij za cestne nasipe, večinoma iz nekoherentnih zemljin. V članku je prikazana uporaba armirane zemljine tudi za koherentne zemljine; opisana je 3,5m visoka podporna konstrukcija iz armirane zemljine, narejena iz gline in meljastega peska ter podana primerjava vrednosti izmerjenih na terenu in dobljenih računsko.
Pri vseh narejenih konstrukcijah so bili uporabljeni samo domači materiali: obložne plošče iz armiranega betona, sidrane v nasipe z armirnimi trakovi iz poliestrskega laminata.
V članku so prikazani uporabljeni postopki za dimenzioniranje konstrukcij in konstrukcijski elementi z določitvijo mehanskih lastnosti. Podani so: kratek opis štirih narejenih podpornih konstrukcij, način preizkušnje njihove stabilnosti in smernice nadaljnjega razvoja izvedbe ter uporabe.

POVZETEK

Armirano zemljino smo doslej v Sloveniji uspešno uporabili pri graditvi več podpornih konstrukcij za cestne nasipe, večinoma iz nekoherentnih zemljin. V članku je prikazana uporaba armirane zemljine tudi za koherentne zemljine; opisana je 3,5m visoka podporna konstrukcija iz armirane zemljine, narejena iz gline in meljastega peska ter podana primerjava vrednosti izmerjenih na terenu in dobljenih računsko.

Pri vseh narejenih konstrukcijah so bili uporabljeni samo domači materiali: obložne plošče iz armiranega betona, sidrane v nasipe z armirnimi trakovi iz poliestrskega laminata.

V članku so prikazani uporabljeni postopki za dimenzioniranje konstrukcij in konstrukcijski elementi z določitvijo mehanskih lastnosti. Podani so: kratek opis štirih narejenih podpornih konstrukcij, način preizkušnje njihove stabilnosti in smernice nadaljnjega razvoja izvedbe ter uporabe.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

10 YEARS EXPERIENCE IN REINFORCED EARTH WALLS IN SLOVENIA

 

POVZETEK
Armirano zemljino smo doslej v Sloveniji uspešno uporabili pri graditvi več podpornih konstrukcij za cestne nasipe, večinoma iz nekoherentnih zemljin. V članku je prikazana uporaba armirane zemljine tudi za koherentne zemljine; opisana je 3,5m visoka podporna konstrukcija iz armirane zemljine, narejena iz gline in meljastega peska ter podana primerjava vrednosti izmerjenih na terenu in dobljenih računsko.
Pri vseh narejenih konstrukcijah so bili uporabljeni samo domači materiali: obložne plošče iz armiranega betona, sidrane v nasipe z armirnimi trakovi iz poliestrskega laminata.
V članku so prikazani uporabljeni postopki za dimenzioniranje konstrukcij in konstrukcijski elementi z določitvijo mehanskih lastnosti. Podani so: kratek opis štirih narejenih podpornih konstrukcij, način preizkušnje njihove stabilnosti in smernice nadaljnjega razvoja izvedbe ter uporabe.

 

SUMMARY

In Slovenia the reinforced earth has been successfully applied for a few retaining walls protecting road embankements. The fill is mainly a gravel or sand. In order to contribute to the experience concerning the applicability of the reinforced cohesive earth, measurements and tests made during and after construction of a reinforced embankment of 3,50 heigh have been analysed and are presented.

Only home made materials have been used: mainly covering plates of reinforced concrete anchored by reinforcing strips of polyiester laminate.

The paper presents the applied design procedures, structural elements with the determination of their mechanical properties, short description of four retaining walles and the possibilities of theoretical and application development.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si